การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

วิศวกรของ GERB ใช้ความเชี่ยวชาญในการลดผลเสียของแรงสั่นสะเทือนในการขึ้นรูปโลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า

 

กรุณาดูการทำงานในลักษณะต่างๆ ของเราในภาคการผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน ที่เราให้บริการในด้านการควบคุมการสั่นสะเทือน แรงกระแทก เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และเสียงรบกวนจากพื้นดิน รวมทั้งโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานพิเศษเหล่านี้ ได้แก่:

หากคุณมีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือน เราช่วยแก้ได้!

ติดต่อเรา – เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะค้นพบโซลูชันที่มีประสิทธิผลที่สุด

  การขึ้นรูปโลหะ

  เครื่องจักรอุตสาหกรรม

  การผลิตไฟฟ้า

โครงการอ้างอิง

กังหัน SIEMENS 1000 เมกะวัตต์ | เยอรมนี
โรงโม่ถ่าน LOESCHE | เยอรมนี
เครื่องพิมพ์ Colorman ของ MANROLAND
เครื่องหมุนเหวี่ยงปอก ANDRITZ KMPT©
LASCO | โรงขึ้นรูปโลหะ | สหรัฐอเมริกา
BÖHLER, SMS EUMUCO HASENCLEVER | เครื่องอัดบีบแบบสกรู | ออสเตรีย
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

วิศวกรของ GERB ใช้ความเชี่ยวชาญในการลดผลเสียของแรงสั่นสะเทือนในการขึ้นรูปโลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า

 

กรุณาดูการทำงานในลักษณะต่างๆ ของเราในภาคการผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน ที่เราให้บริการในด้านการควบคุมการสั่นสะเทือน แรงกระแทก เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และเสียงรบกวนจากพื้นดิน รวมทั้งโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานพิเศษเหล่านี้ ได้แก่:

หากคุณมีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือน เราช่วยแก้ได้!

ติดต่อเรา – เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะค้นพบโซลูชันที่มีประสิทธิผลที่สุด

  การขึ้นรูปโลหะ

  เครื่องจักรอุตสาหกรรม

  การผลิตไฟฟ้า

โครงการอ้างอิง

กังหัน SIEMENS 1000 เมกะวัตต์ | เยอรมนี
โรงโม่ถ่าน LOESCHE | เยอรมนี
เครื่องพิมพ์ Colorman ของ MANROLAND
เครื่องหมุนเหวี่ยงปอก ANDRITZ KMPT©
LASCO | โรงขึ้นรูปโลหะ | สหรัฐอเมริกา
BÖHLER, SMS EUMUCO HASENCLEVER | เครื่องอัดบีบแบบสกรู | ออสเตรีย
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

 ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

วิศวกรของ GERB ใช้ความเชี่ยวชาญในการลดผลเสียของแรงสั่นสะเทือนในการขึ้นรูปโลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า

 

กรุณาดูการทำงานในลักษณะต่างๆ ของเราในภาคการผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน ที่เราให้บริการในด้านการควบคุมการสั่นสะเทือน แรงกระแทก เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และเสียงรบกวนจากพื้นดิน รวมทั้งโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้งานพิเศษเหล่านี้ ได้แก่:

หากคุณมีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือน เราช่วยแก้ได้!

ติดต่อเรา – เมื่อเราร่วมมือกัน เราจะค้นพบโซลูชันที่มีประสิทธิผลที่สุด

 การขึ้นรูปโลหะ

 เครื่องจักรอุตสาหกรรม

 การผลิตไฟฟ้า

โครงการอ้างอิง

กังหัน SIEMENS 1000 เมกะวัตต์ | เยอรมนี
โรงโม่ถ่าน LOESCHE | เยอรมนี
เครื่องพิมพ์ Colorman ของ MANROLAND
เครื่องหมุนเหวี่ยงปอก ANDRITZ KMPT©
LASCO | โรงขึ้นรูปโลหะ | สหรัฐอเมริกา
BÖHLER, SMS EUMUCO HASENCLEVER | เครื่องอัดบีบแบบสกรู | ออสเตรีย
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

ข่าวสาร

Scroll to Top
Scroll to Top