การฟื้นฟูและยกระดับ

การฟื้นฟู การฟื้นฟูซ่อมแซม และการแก้ปัญหาการทรุดตัว

ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ามักจะมีการใช้เครื่องจักรใหม่แทนที่เครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัยหรือเสีย ซึ่งเครื่องจักรใหม่อาจสร้างน้ำหนักกระทำที่ไม่เท่าเดิมต่อโครงสร้างที่รองรับ ในหลายกรณี ต้องเปลี่ยนฐานรากที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ทั้งหมด

 

GERB เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแก้ไขฐานราก ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนไปจนถึงการก่อสร้างจริง และให้บริการปรับเปลี่ยนและออกแบบแก้ไขฐานวางเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม โดยเป็นแพ็กเกจบริการแบบครบวงจร:

GERB ฟื้นฟูอาคารหลายประเภทและหลายขนาดเพื่อป้องกัน

โครงการอ้างอิง

กังหันไอน้ำ | การปรับระดับฐานวางเครื่องจักร | นอยมึนสเตอร์ เยอรมนี
กังหัน | การเปลี่ยนฐานวางเครื่องจักร | แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
โรงแรง Ohla Eixample | การเปลี่ยนการใช้สอยของอาคารสำนักงานและการป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟใต้ดิน | บาร์เซโลนา สเปน
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การฟื้นฟูและการปรับปรุงฐานวางเครื่องจักร

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก    การใช้งานพิเศษ  //  การฟื้นฟูและยกระดับ

การฟื้นฟูและยกระดับ

การฟื้นฟู การฟื้นฟูซ่อมแซม และการแก้ปัญหาการทรุดตัว

ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ามักจะมีการใช้เครื่องจักรใหม่แทนที่เครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัยหรือเสีย ซึ่งเครื่องจักรใหม่อาจสร้างน้ำหนักกระทำที่ไม่เท่าเดิมต่อโครงสร้างที่รองรับ ในหลายกรณี ต้องเปลี่ยนฐานรากที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ทั้งหมด

 

GERB เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแก้ไขฐานราก ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนไปจนถึงการก่อสร้างจริง และให้บริการปรับเปลี่ยนและออกแบบแก้ไขฐานวางเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม โดยเป็นแพ็กเกจบริการแบบครบวงจร:

GERB ฟื้นฟูอาคารหลายประเภทและหลายขนาดเพื่อป้องกัน

โครงการอ้างอิง

กังหันไอน้ำ | การปรับระดับฐานวางเครื่องจักร | นอยมึนสเตอร์ เยอรมนี
กังหัน | การเปลี่ยนฐานวางเครื่องจักร | แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
โรงแรง Ohla Eixample | การเปลี่ยนการใช้สอยของอาคารสำนักงานและการป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟใต้ดิน | บาร์เซโลนา สเปน
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การฟื้นฟูและการปรับปรุงฐานวางเครื่องจักร

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

หน้าหลัก    การใช้งานพิเศษ  //  การฟื้นฟูและยกระดับ

การฟื้นฟูและยกระดับ

การฟื้นฟู การฟื้นฟูซ่อมแซม และการแก้ปัญหาการทรุดตัว

ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ามักจะมีการใช้เครื่องจักรใหม่แทนที่เครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัยหรือเสีย ซึ่งเครื่องจักรใหม่อาจสร้างน้ำหนักกระทำที่ไม่เท่าเดิมต่อโครงสร้างที่รองรับ ในหลายกรณี ต้องเปลี่ยนฐานรากที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ทั้งหมด

 

GERB เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแก้ไขฐานราก ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการวางแผนไปจนถึงการก่อสร้างจริง และให้บริการปรับเปลี่ยนและออกแบบแก้ไขฐานวางเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม โดยเป็นแพ็กเกจบริการแบบครบวงจร:

GERB ฟื้นฟูอาคารหลายประเภทและหลายขนาดเพื่อป้องกัน

โครงการอ้างอิง

กังหันไอน้ำ | การปรับระดับฐานวางเครื่องจักร | นอยมึนสเตอร์ เยอรมนี
กังหัน | การเปลี่ยนฐานวางเครื่องจักร | แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
โรงแรง Ohla Eixample | การเปลี่ยนการใช้สอยของอาคารสำนักงานและการป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟใต้ดิน | บาร์เซโลนา สเปน
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การฟื้นฟูและการปรับปรุงฐานวางเครื่องจักร

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก    การใช้งานพิเศษ  //  การฟื้นฟูและยกระดับ

Scroll to Top
Scroll to Top