ชิ้นส่วนสปริงเหล็กเกลียว

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือกับชิ้นส่วนสปริงของ GERB

ชิ้นส่วนสปริงที่มีสปริงเหล็กเกลียวอัดแรงใช้สำหรับโครงการเฉพาะและรองรับโครงสร้างได้อย่างปลอดภัยน่าเชื่อถือ ความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องมีช่วงตั้งแต่ 1 – 5 Hz ในแนวตั้งและ 0.5 – 3 Hz ในแนวนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความยืดหยุ่นของสปริงในแนวตั้งและแนวนอน น้ำหนักกระทำถาวร และลักษณะรูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างที่รองรับ ความถี่รองรับที่สามารถทำได้โดยประหยัดที่สุดคือประมาณ 3 – 3.5 Hz

 

ตัวเลือกที่แม่นยำของคุณสมบัติของชิ้นส่วนสปริงช่วยลดแรงทางพลศาสตร์ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับความถี่ในการกระตุ้นและความยืดหยุ่นของฐานรองรับ การแยกแรงสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนในบริเวณแวดล้อมลดลง เช่น จากการทำงานของเครื่องจักร การแยกแรงสั่นสะเทือนแบบแพสซีฟช่วยปกป้องวัตถุที่วางอยู่บนชิ้นส่วนสปริง ด้วยวิธีนี้ อาคารหรืออุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวจะได้รับการปกป้องจากแรงสั่นสะเทือนจากชั้นดิน ชิ้นส่วนสปริงไม่เคลื่อนไหวหรือสั่นโดยปราศจากน้ำหนักกระทำภายนอกหรือภายใน ระบบรับน้ำหนักจะมั่นคงตลอดไป

 

รูปแบบที่ง่ายที่สุดของชิ้นส่วนสปริงประกอบด้วยแผ่นรับน้ำหนักกระทำด้านบนและด้านล่างที่มีสปริงเกลียวอัดแรงจัดเรียงอยู่ระหว่างกลาง การจัดวางในลักษณะนี้ประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักกระทำในแนวตั้งจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจากตำแหน่งเดิมในระหว่างการก่อสร้าง ปรากฏการณ์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ชิ้นส่วนที่อัดความเค้นก่อน โดยปกติในโรงงาน ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกบีบอัดก่อนด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อให้ได้ความสูงที่กำหนดไว้หรือให้ได้น้ำหนักกระทำในการติดตั้งที่วางแผนไว้ และยึดอยู่กับที่ด้วยโบลท์ที่อัดความเค้นก่อนแล้วเช่นกัน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญขณะก่อสร้างอาคารหรือฐานวางเครื่องจักร

 

ชิ้นส่วนสปริงอาจได้รับการออกแบบให้มีสปริงหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักกระทำในแนวตั้ง ต้องเลือกคุณสมบัติของสปริงแต่ละชิ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานและน้ำหนักกระทำหรือการขจัดรวมที่กำหนด หากต้องการ สามารถใช้ชิ้นส่วนสปริงที่มีตัวหน่วงในตัวได้ด้วย

 

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำให้การเลือกชิ้นส่วนสปริงสำหรับงานของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ!

สปริงอัดแรง

สปริงอัดแรงที่มีตัวหน่วง

สปริงไม่อัดแรง

สปริงไม่อัดแรงที่มีตัวหน่วง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ชุดสปริงแบบมาตรฐาน

โบรชัวร์: ชิ้นส่วนสปริง แบบเปิด –
สำหรับน้ำหนักกระทำสูงสุด 17 กิโลนิวตัน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ชิ้นส่วนสปริงเหล็กเกลียว

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือกับชิ้นส่วนสปริงของ GERB

ชิ้นส่วนสปริงที่มีสปริงเหล็กเกลียวอัดแรงใช้สำหรับโครงการเฉพาะและรองรับโครงสร้างได้อย่างปลอดภัยน่าเชื่อถือ ความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องมีช่วงตั้งแต่ 1 – 5 Hz ในแนวตั้งและ 0.5 – 3 Hz ในแนวนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความยืดหยุ่นของสปริงในแนวตั้งและแนวนอน น้ำหนักกระทำถาวร และลักษณะรูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างที่รองรับ ความถี่รองรับที่สามารถทำได้โดยประหยัดที่สุดคือประมาณ 3 – 3.5 Hz

 

ตัวเลือกที่แม่นยำของคุณสมบัติของชิ้นส่วนสปริงช่วยลดแรงทางพลศาสตร์ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับความถี่ในการกระตุ้นและความยืดหยุ่นของฐานรองรับ การแยกแรงสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนในบริเวณแวดล้อมลดลง เช่น จากการทำงานของเครื่องจักร การแยกแรงสั่นสะเทือนแบบแพสซีฟช่วยปกป้องวัตถุที่วางอยู่บนชิ้นส่วนสปริง ด้วยวิธีนี้ อาคารหรืออุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวจะได้รับการปกป้องจากแรงสั่นสะเทือนจากชั้นดิน ชิ้นส่วนสปริงไม่เคลื่อนไหวหรือสั่นโดยปราศจากน้ำหนักกระทำภายนอกหรือภายใน ระบบรับน้ำหนักจะมั่นคงตลอดไป

 

รูปแบบที่ง่ายที่สุดของชิ้นส่วนสปริงประกอบด้วยแผ่นรับน้ำหนักกระทำด้านบนและด้านล่างที่มีสปริงเกลียวอัดแรงจัดเรียงอยู่ระหว่างกลาง การจัดวางในลักษณะนี้ประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักกระทำในแนวตั้งจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจากตำแหน่งเดิมในระหว่างการก่อสร้าง ปรากฏการณ์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ชิ้นส่วนที่อัดความเค้นก่อน โดยปกติในโรงงาน ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกบีบอัดก่อนด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อให้ได้ความสูงที่กำหนดไว้หรือให้ได้น้ำหนักกระทำในการติดตั้งที่วางแผนไว้ และยึดอยู่กับที่ด้วยโบลท์ที่อัดความเค้นก่อนแล้วเช่นกัน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญขณะก่อสร้างอาคารหรือฐานวางเครื่องจักร

 

ชิ้นส่วนสปริงอาจได้รับการออกแบบให้มีสปริงหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักกระทำในแนวตั้ง ต้องเลือกคุณสมบัติของสปริงแต่ละชิ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานและน้ำหนักกระทำหรือการขจัดรวมที่กำหนด หากต้องการ สามารถใช้ชิ้นส่วนสปริงที่มีตัวหน่วงในตัวได้ด้วย

 

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำให้การเลือกชิ้นส่วนสปริงสำหรับงานของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ!

สปริงอัดแรง

สปริงอัดแรงที่มีตัวหน่วง

สปริงไม่อัดแรง

สปริงไม่อัดแรงที่มีตัวหน่วง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ชุดสปริงแบบมาตรฐาน

โบรชัวร์: ชิ้นส่วนสปริง แบบเปิด –
สำหรับน้ำหนักกระทำสูงสุด 17 กิโลนิวตัน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

ชิ้นส่วนสปริงเหล็กเกลียว

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือกับชิ้นส่วนสปริงของ GERB

ชิ้นส่วนสปริงที่มีสปริงเหล็กเกลียวอัดแรงใช้สำหรับโครงการเฉพาะและรองรับโครงสร้างได้อย่างปลอดภัยน่าเชื่อถือ ความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องมีช่วงตั้งแต่ 1 – 5 Hz ในแนวตั้งและ 0.5 – 3 Hz ในแนวนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความยืดหยุ่นของสปริงในแนวตั้งและแนวนอน น้ำหนักกระทำถาวร และลักษณะรูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างที่รองรับ ความถี่รองรับที่สามารถทำได้โดยประหยัดที่สุดคือประมาณ 3 – 3.5 Hz

 

ตัวเลือกที่แม่นยำของคุณสมบัติของชิ้นส่วนสปริงช่วยลดแรงทางพลศาสตร์ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับความถี่ในการกระตุ้นและความยืดหยุ่นของฐานรองรับ การแยกแรงสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนในบริเวณแวดล้อมลดลง เช่น จากการทำงานของเครื่องจักร การแยกแรงสั่นสะเทือนแบบแพสซีฟช่วยปกป้องวัตถุที่วางอยู่บนชิ้นส่วนสปริง ด้วยวิธีนี้ อาคารหรืออุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวจะได้รับการปกป้องจากแรงสั่นสะเทือนจากชั้นดิน ชิ้นส่วนสปริงไม่เคลื่อนไหวหรือสั่นโดยปราศจากน้ำหนักกระทำภายนอกหรือภายใน ระบบรับน้ำหนักจะมั่นคงตลอดไป

 

รูปแบบที่ง่ายที่สุดของชิ้นส่วนสปริงประกอบด้วยแผ่นรับน้ำหนักกระทำด้านบนและด้านล่างที่มีสปริงเกลียวอัดแรงจัดเรียงอยู่ระหว่างกลาง การจัดวางในลักษณะนี้ประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักกระทำในแนวตั้งจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจากตำแหน่งเดิมในระหว่างการก่อสร้าง ปรากฏการณ์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ชิ้นส่วนที่อัดความเค้นก่อน โดยปกติในโรงงาน ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกบีบอัดก่อนด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อให้ได้ความสูงที่กำหนดไว้หรือให้ได้น้ำหนักกระทำในการติดตั้งที่วางแผนไว้ และยึดอยู่กับที่ด้วยโบลท์ที่อัดความเค้นก่อนแล้วเช่นกัน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญขณะก่อสร้างอาคารหรือฐานวางเครื่องจักร

 

ชิ้นส่วนสปริงอาจได้รับการออกแบบให้มีสปริงหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักกระทำในแนวตั้ง ต้องเลือกคุณสมบัติของสปริงแต่ละชิ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานและน้ำหนักกระทำหรือการขจัดรวมที่กำหนด หากต้องการ สามารถใช้ชิ้นส่วนสปริงที่มีตัวหน่วงในตัวได้ด้วย

 

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำให้การเลือกชิ้นส่วนสปริงสำหรับงานของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ!

สปริงอัดแรง

สปริงอัดแรงที่มีตัวหน่วง

สปริงไม่อัดแรง

สปริงไม่อัดแรงที่มีตัวหน่วง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ชุดสปริงแบบมาตรฐาน

โบรชัวร์: ชิ้นส่วนสปริง แบบเปิด –

สำหรับน้ำหนักกระทำสูงสุด 17 กิโลนิวตัน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top