ระบบตัวหน่วงการสั่นสะเทือน / ปรับความหน่วงงานท่อ

หน่วงแรงสั่นสะเทือนทุกทิศทางด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว

การหน่วงเป็นสิ่งบ่งบอกสำหรับพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของระบบที่มีการรองรับแบบยืดหยุ่น การหน่วงช่วยลดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์และจำกัดการเคลื่อนไหวในลักษณะแรงกระแทกกะทันหันโดยการสลายพลังงานกลแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ใช้คุณสมบัติการกระจายตัวของของเหลวความหนืดสูงเพื่อหน่วงการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางของพื้นที่ในเวลาเดียวกัน

 

เนื่องจากการใช้ตัวหน่วงที่เลือกมาอย่างเหมาะสม ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นจึงปรับแต่งได้ ลดต้นทุนได้ และติดตั้งได้ อย่างเช่นในกรณีที่เกิดการกระตุ้นจากแผ่นดินไหว

 

ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ใช้ได้ผลในงานที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นสำหรับเครื่องตีขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูป กังหัน ปั๊ม และเครื่องเป่า สำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวให้กับอาคารและโครงสร้าง ตลอดจนมวลหน่วงปรับค่า

 

ประสิทธิภาพและความคงทนของระบบงานท่อมักจะได้รับผลกระทบจากแรงทางพลศาสตร์อย่างรุนแรงและของตัวระบบเอง แรงกระตุ้นทางพลศาสตร์เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานตามปกติ รวมทั้งในกรณีที่เกิดความขัดข้องและกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์ และบางครั้งอาจทำให้ระบบล่ม

 

เพื่อปกป้องท่อและชิ้นส่วนต่างๆ จึงมีการใช้ ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและการก่อสร้างอาคารทั่วโลก

 

GERB มีตัวหน่วงพิเศษสำหรับงานท่อที่มีข้อดีทางเทคนิคดังต่อไปนี้:

มีตัวหน่วงสำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

โครงการอ้างอิง

โรงไฟฟ้า | สวิตเซอร์แลนด์
โรงไฟฟ้า | ฮังการี
โรงกลั่นน้ำมัน | ตะวันออกกลาง
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การควบคุมการสั่นสะเทือนของระบบท่อ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบตัวหน่วงการสั่นสะเทือน / ปรับความหน่วงงานท่อ

หน่วงแรงสั่นสะเทือนทุกทิศทางด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว

การหน่วงเป็นสิ่งบ่งบอกสำหรับพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของระบบที่มีการรองรับแบบยืดหยุ่น การหน่วงช่วยลดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์และจำกัดการเคลื่อนไหวในลักษณะแรงกระแทกกะทันหันโดยการสลายพลังงานกลแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ใช้คุณสมบัติการกระจายตัวของของเหลวความหนืดสูงเพื่อหน่วงการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางของพื้นที่ในเวลาเดียวกัน

 

เนื่องจากการใช้ตัวหน่วงที่เลือกมาอย่างเหมาะสม ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นจึงปรับแต่งได้ ลดต้นทุนได้ และติดตั้งได้ อย่างเช่นในกรณีที่เกิดการกระตุ้นจากแผ่นดินไหว

 

ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ใช้ได้ผลในงานที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นสำหรับเครื่องตีขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูป กังหัน ปั๊ม และเครื่องเป่า สำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวให้กับอาคารและโครงสร้าง ตลอดจนมวลหน่วงปรับค่า

 

ประสิทธิภาพและความคงทนของระบบงานท่อมักจะได้รับผลกระทบจากแรงทางพลศาสตร์อย่างรุนแรงและของตัวระบบเอง แรงกระตุ้นทางพลศาสตร์เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานตามปกติ รวมทั้งในกรณีที่เกิดความขัดข้องและกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์ และบางครั้งอาจทำให้ระบบล่ม

 

เพื่อปกป้องท่อและชิ้นส่วนต่างๆ จึงมีการใช้ ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและการก่อสร้างอาคารทั่วโลก

 

GERB มีตัวหน่วงพิเศษสำหรับงานท่อที่มีข้อดีทางเทคนิคดังต่อไปนี้:

มีตัวหน่วงสำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

โครงการอ้างอิง

โรงไฟฟ้า | สวิตเซอร์แลนด์
โรงไฟฟ้า | ฮังการี
โรงกลั่นน้ำมัน | ตะวันออกกลาง
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การควบคุมการสั่นสะเทือนของระบบท่อ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

MANUFACTURING, INDUSTRY & ENERGY

ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE

ระบบตัวหน่วงการสั่นสะเทือน / ปรับความหน่วงงานท่อ

หน่วงแรงสั่นสะเทือนทุกทิศทางด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว

การหน่วงเป็นสิ่งบ่งบอกสำหรับพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของระบบที่มีการรองรับแบบยืดหยุ่น การหน่วงช่วยลดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์และจำกัดการเคลื่อนไหวในลักษณะแรงกระแทกกะทันหันโดยการสลายพลังงานกลแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ใช้คุณสมบัติการกระจายตัวของของเหลวความหนืดสูงเพื่อหน่วงการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางของพื้นที่ในเวลาเดียวกัน

 

เนื่องจากการใช้ตัวหน่วงที่เลือกมาอย่างเหมาะสม ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นจึงปรับแต่งได้ ลดต้นทุนได้ และติดตั้งได้ อย่างเช่นในกรณีที่เกิดการกระตุ้นจากแผ่นดินไหว

 

ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ใช้ได้ผลในงานที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นสำหรับเครื่องตีขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูป กังหัน ปั๊ม และเครื่องเป่า สำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวให้กับอาคารและโครงสร้าง ตลอดจนมวลหน่วงปรับค่า

 

ประสิทธิภาพและความคงทนของระบบงานท่อมักจะได้รับผลกระทบจากแรงทางพลศาสตร์อย่างรุนแรงและของตัวระบบเอง แรงกระตุ้นทางพลศาสตร์เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานตามปกติ รวมทั้งในกรณีที่เกิดความขัดข้องและกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์ และบางครั้งอาจทำให้ระบบล่ม

 

เพื่อปกป้องท่อและชิ้นส่วนต่างๆ จึงมีการใช้ ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและการก่อสร้างอาคารทั่วโลก

 

GERB มีตัวหน่วงพิเศษสำหรับงานท่อที่มีข้อดีทางเทคนิคดังต่อไปนี้:

มีตัวหน่วงสำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

โครงการอ้างอิง

โรงไฟฟ้า | สวิตเซอร์แลนด์
โรงไฟฟ้า | ฮังการี
โรงกลั่นน้ำมัน | ตะวันออกกลาง
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การควบคุมการสั่นสะเทือนของระบบท่อ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top