เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญ

2019

GERB Thailand, Bangkok

GERB Singapore

GERB Korea, Seoul

2018

2017

TMD โครงการแรกที่มีความถี่สูงกว่า 100 Hz

TMD แบบหอสูงโครงการแรก (520 ตัน)

ผนังสลายพลังงานแบบหนืดโครงการแรกเพื่อการป้องกันแผ่นดินไหว

2016

2015

TMD แบบแอคทีฟโครงการแรก (สหรัฐอเมริกา)

TMD โครงการแรกสำหรับโรงไฟฟ้าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

2012

2011

การปรับปรุงอาคารสูงเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

TMD สำหรับทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง

2010

2009

GERB Japan, Hiratsuka

ฐานรองสปริงโครงการ Screw Press 144000 กิโลนิวตัน

2007

2006

GERB Mexico, Guadalajara

ฐานรองสปริงโครงการกังหันไอน้ำ 1600 เมกะวัตต์

TMD แบบลูกตุ้มคู่โครงการแรก (140 ตัน)

2004

2000

GERB Italy, Milano

GERB ประเทศจีน ชิงเต่า | TMD โครงการแรกบนตึกระฟ้า (ดูไบ)

ระบบโครงสร้างทางรถไฟแบบลอยโครงการแรกของ GERB สำหรับรถไฟความเร็วสูง

1997

1992

GERB India, Bangalore and Noida

GERB Russia, St. Petersburg

GERB Czech Republic, Prague

1991

1990

GERB Brazil, São Paulo

การป้องกันแผ่นดินไหวของอาคารครั้งแรก (แคลิฟอร์เนีย)

การแยกการสั่นสะเทือนในฐานรองรางรถไฟครั้งแรก (รถไฟใต้ดิน)

1989

1988

GERB USA, Chicago

อาคารแรกบนสปริงเหล็กเหนือรถไฟใต้ดิน (เบอร์ลิน)

1986

1985

TMD โครงการแรกในสะพานขึง (กรุงเทพ)

GERB Spain, Madrid

1983

1979

GERB France, St. Nazaire

GERB Engineering

1974

1968

ฐานรองกังหันก๊าซโครงการแรกที่รองรับด้วยสปริง

GERB เยอรมนี, Essen (สำนักงานเทคนิค)

1957

1939

สิทธิบัตรสำหรับ Viscodamper® แรก

บริษัทก่อตั้งโดย William Gerb

GERB Germany, Berlin

การใช้โซลูชันการแยกการสั่นสะเทือนครั้งแรก

1908

Scroll to Top
Scroll to Top