การขึ้นรูปโลหะ

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนในการขึ้นรูปโลหะ

ทำไมเราต้องทนกับปัญหาแรงสั่นสะเทือน ควบคุมมันสิ!

เครื่องขึ้นรูปทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่น่ารำคาญและยอมรับไม่ได้สำหรับผู้คนในบริเวณโดยรอบและอาคารหรือส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน แรงสั่นสะเทือนนี้เกิดจากพลังงานจลน์ที่สูงในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ เช่น จากเครื่องตีขึ้นรูป เครื่องปั๊มขึ้นรูป และเครื่องอัดบีบแบบสกรู สำหรับการขึ้นรูปเย็น เช่น แรงสั่นสะเทือนจากวาล์วเซอร์โว ข้อเหวี่ยง หรือเครื่องปั๊มไฮดรอลิก จะมีความถี่สูงเพิ่มเติมที่ส่งเสียงดังมากขึ้นและสั่นแรงขึ้น

 

GERB ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดทั่วโลกในการพัฒนาสปริงรองรับโดยตรง ดังนั้นเครื่องจักรจะไม่ได้วางอยู่โดยมีฐานรองคั่นกลาง แต่จะวางโดยตรงอยู่บนชุดอุปกรณ์สปริง Viscodamper® ที่ได้รับออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยชิ้นส่วนสปริงนี้ แรงสั่นสะเทือนในบริเวณโดยรอบจะลดลงได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับฐานรองแบบยึดแน่น

 

สปริงรองรับโดยตรงสามารถใช้ในการปกป้องเครื่องทดสอบและเครื่องผลิตเครื่องมือโลหะ ซึ่งมักจะใช้ใกล้กับเครื่องตีขึ้นรูปและเครื่องกดปั๊มขึ้นรูป

โครงการอ้างอิง

SCHULER | โรงปั๊มโลหะ | เยอรมนี
LASCO | โรงขึ้นรูปโลหะ | สหรัฐอเมริกา
BÖHLER, SMS EUMUCO HASENCLEVER | เครื่องอัดบีบแบบสกรู | ออสเตรีย
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: สปริงรองรับโดยตรงของเครื่องตีขึ้นรูป

โบรชัวร์: ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของปั๊มขึ้นรูป

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

การขึ้นรูปโลหะ

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนในการขึ้นรูปโลหะ

ทำไมเราต้องทนกับปัญหาแรงสั่นสะเทือน ควบคุมมันสิ!

เครื่องขึ้นรูปทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่น่ารำคาญและยอมรับไม่ได้สำหรับผู้คนในบริเวณโดยรอบและอาคารหรือส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน แรงสั่นสะเทือนนี้เกิดจากพลังงานจลน์ที่สูงในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ เช่น จากเครื่องตีขึ้นรูป เครื่องปั๊มขึ้นรูป และเครื่องอัดบีบแบบสกรู สำหรับการขึ้นรูปเย็น เช่น แรงสั่นสะเทือนจากวาล์วเซอร์โว ข้อเหวี่ยง หรือเครื่องปั๊มไฮดรอลิก จะมีความถี่สูงเพิ่มเติมที่ส่งเสียงดังมากขึ้นและสั่นแรงขึ้น

 

GERB ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดทั่วโลกในการพัฒนาสปริงรองรับโดยตรง ดังนั้นเครื่องจักรจะไม่ได้วางอยู่บนฐานรองโดยตรง แต่จะวางอยู่บนชิ้นส่วนสปริง Viscodamper® ที่ได้รับออกแบบมาเป็นพิเศษโดยตรง ด้วยชิ้นส่วนสปริงนี้ แรงสั่นสะเทือนในบริเวณโดยรอบจะลดลงได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับฐานรองแบบยึดแน่น

 

สปริงรองรับโดยตรงสามารถใช้ในการปกป้องเครื่องทดสอบและเครื่องผลิตเครื่องมือโลหะ ซึ่งมักจะใช้ใกล้กับเครื่องตีขึ้นรูปและเครื่องกดปั๊มขึ้นรูป

โครงการอ้างอิง

SCHULER | โรงปั๊มโลหะ | เยอรมนี
LASCO | โรงขึ้นรูปโลหะ | สหรัฐอเมริกา
BÖHLER, SMS EUMUCO HASENCLEVER | เครื่องอัดบีบแบบสกรู | ออสเตรีย
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: สปริงรองรับโดยตรงของเครื่องตีขึ้นรูป

โบรชัวร์: ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของปั๊มขึ้นรูป

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

การขึ้นรูปโลหะ

การควบคุมการสั่นสะเทือนในการขึ้นรูปโลหะ

ทำไมเราต้องทนกับปัญหาแรงสั่นสะเทือน ควบคุมมันสิ!

เครื่องขึ้นรูปทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่น่ารำคาญและยอมรับไม่ได้สำหรับผู้คนในบริเวณโดยรอบและอาคารหรือส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน แรงสั่นสะเทือนนี้เกิดจากพลังงานจลน์ที่สูงในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ เช่น จากเครื่องตีขึ้นรูป เครื่องปั๊มขึ้นรูป และเครื่องอัดบีบแบบสกรู สำหรับการขึ้นรูปเย็น เช่น แรงสั่นสะเทือนจากวาล์วเซอร์โว ข้อเหวี่ยง หรือเครื่องปั๊มไฮดรอลิก จะมีความถี่สูงเพิ่มเติมที่ส่งเสียงดังมากขึ้นและสั่นแรงขึ้น

 

GERB ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดทั่วโลกในการพัฒนาสปริงรองรับโดยตรง ดังนั้นเครื่องจักรจะไม่ได้วางอยู่บนฐานรองโดยตรง แต่จะวางอยู่บนชิ้นส่วนสปริง Viscodamper® ที่ได้รับออกแบบมาเป็นพิเศษโดยตรง ด้วยชิ้นส่วนสปริงนี้ แรงสั่นสะเทือนในบริเวณโดยรอบจะลดลงได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับฐานรองแบบยึดแน่น

 

สปริงรองรับโดยตรงสามารถใช้ในการปกป้องเครื่องทดสอบและเครื่องผลิตเครื่องมือโลหะ ซึ่งมักจะใช้ใกล้กับเครื่องตีขึ้นรูปและเครื่องกดปั๊มขึ้นรูป

โครงการอ้างอิง

SCHULER | โรงปั๊มโลหะ | เยอรมนี
LASCO | โรงขึ้นรูปโลหะ | สหรัฐอเมริกา
BÖHLER, SMS EUMUCO HASENCLEVER | เครื่องอัดบีบแบบสกรู | ออสเตรีย
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: สปริงรองรับโดยตรงของเครื่องตีขึ้นรูป

โบรชัวร์: ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของปั๊มขึ้นรูป

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

ข่าวสาร

Scroll to Top
Scroll to Top