ตัวหน่วง VISCO®

การหน่วงแรงสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวหน่วงแบบหนืดที่ยืดหยุ่นของ GERB

ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB เป็นตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือนแบบหนืดที่ยืดหยุ่นซึ่งมีคุณสมบัติการกระจายตัวของของเหลวแบบหนืดสูงเพื่อหน่วงลดการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางของพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน:

ส่วนล่างนี้เป็นของตัวหน่วงทำหน้าที่เป็นโครงภาชนะที่มีสารหน่วงอยู่ภายใน ส่วนบนหรือลูกสูบจะจุ่มลงไปในสารหนืดนี้และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในโครงผนัง แรงเฉือนและการขจัดต่อสารหนืดของ ตัวหน่วง VISCO® จะสร้างความเร็วอย่างเหมาะสมที่ได้สัดส่วนกับแรงในการหน่วง พลังงานจากแรงสั่นสะเทือนเชิงกลจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนและกระจายไปสู่บริเวณโดยรอบ

อุปกรณ์นี้สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับชิ้นส่วนสปริงก็ได้เพื่อให้ได้ความหน่วงในระดับที่ต้องการ ตัวหน่วง VISCO® ช่วยรับน้ำหนักกระทำทั้งแรงกระแทกอย่างกะทันหันและแรงสั่นสะเทือนที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิผล อุปกรณ์นี้มีประโยชน์หลายประการ เช่น มีรูปแบบที่กะทัดรัดทนทาน จึงสามารถให้ค่าความหน่วงที่สูงในพื้นที่แคบๆและแทบไม่ต้องมีการบำรุงรักษาเลย

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเข้ากับเครื่องตีขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูปโลหะ กังหัน ปั๊ม และเครื่องเป่า หรือสำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวให้กับอาคารและโครงสร้าง ตลอดจนมวลหน่วงปรับค่า ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิผล

วิศวกรของเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างแน่นอน คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ!

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การควบคุมแรงสั่นสะเทือนของระบบท่อ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวหน่วง VISCO®

การหน่วงแรงสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวหน่วงแบบหนืดที่ยืดหยุ่นของ GERB

ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB เป็นตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือนแบบหนืดที่ยืดหยุ่นซึ่งมีคุณสมบัติการกระจายตัวของของเหลวแบบหนืดสูงเพื่อหน่วงลดการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางของพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน:

ส่วนล่างนี้เป็นของตัวหน่วงทำหน้าที่เป็นโครงภาชนะที่มีสารหน่วงอยู่ภายใน ส่วนบนหรือลูกสูบจะจุ่มลงไปในสารหนืดนี้และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในโครงผนัง แรงเฉือนและการขจัดต่อสารหนืดของ ตัวหน่วง VISCO® จะสร้างความเร็วอย่างเหมาะสมที่ได้สัดส่วนกับแรงในการหน่วง พลังงานจากแรงสั่นสะเทือนเชิงกลจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนและกระจายไปสู่บริเวณโดยรอบ

 

อุปกรณ์นี้สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับชิ้นส่วนสปริงก็ได้เพื่อให้ได้ความหน่วงในระดับที่ต้องการ ตัวหน่วง VISCO® ช่วยรับน้ำหนักกระทำทั้งแรงกระแทกอย่างกะทันหันและแรงสั่นสะเทือนที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิผล อุปกรณ์นี้มีประโยชน์หลายประการ เช่น มีรูปแบบที่กะทัดรัดทนทาน จึงสามารถให้ค่าความหน่วงที่สูงในพื้นที่แคบๆและแทบไม่ต้องมีการบำรุงรักษาเลย

 

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเข้ากับเครื่องตีขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูปโลหะ กังหัน ปั๊ม และเครื่องเป่า หรือสำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวให้กับอาคารและโครงสร้าง ตลอดจนมวลหน่วงปรับค่า ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิผล

 

วิศวกรของเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างแน่นอน คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ!

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การควบคุมแรงสั่นสะเทือนของระบบท่อ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
อุตสาหกรรมและพลังงาน

  สถาปัตยกรรมและ
การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐาน  

ตัวหน่วง VISCO®

การหน่วงแรงสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวหน่วงแบบหนืดที่ยืดหยุ่นของ GERB

การหน่วงแรงสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวหน่วงแบบหนืดที่ยืดหยุ่นของ GERB

ส่วนล่างนี้เป็นของตัวหน่วงทำหน้าที่เป็นโครงภาชนะที่มีสารหน่วงอยู่ภายใน ส่วนบนหรือลูกสูบจะจุ่มลงไปในสารหนืดนี้และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในโครงผนัง แรงเฉือนและการขจัดต่อสารหนืดของ ตัวหน่วง VISCO® จะสร้างความเร็วอย่างเหมาะสมที่ได้สัดส่วนกับแรงในการหน่วง พลังงานจากแรงสั่นสะเทือนเชิงกลจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนและกระจายไปสู่บริเวณโดยรอบ

 

อุปกรณ์นี้สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับชิ้นส่วนสปริงก็ได้เพื่อให้ได้ความหน่วงในระดับที่ต้องการ ตัวหน่วง VISCO® ช่วยรับน้ำหนักกระทำทั้งแรงกระแทกอย่างกะทันหันและแรงสั่นสะเทือนที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิผล อุปกรณ์นี้มีประโยชน์หลายประการ เช่น มีรูปแบบที่กะทัดรัดทนทาน จึงสามารถให้ค่าความหน่วงที่สูงในพื้นที่แคบๆและแทบไม่ต้องมีการบำรุงรักษาเลย

 

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเข้ากับเครื่องตีขึ้นรูปและปั๊มขึ้นรูปโลหะ กังหัน ปั๊ม และเครื่องเป่า หรือสำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวให้กับอาคารและโครงสร้าง ตลอดจนมวลหน่วงปรับค่า ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB ก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิผล

 

วิศวกรของเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างแน่นอน คุณสามารถติดต่อเราได้เสมอ!

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การควบคุมแรงสั่นสะเทือนของระบบท่อ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top