การป้องกันแผ่นดินไหว

ปกป้องอาคาร โครงสร้าง และเครื่องจักรจากแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนด้วย GERB

หลายภูมิภาคประสบกับภัยคุกคามจากแผ่นดินไหวเป็นประจำ เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก และสะพานได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย รวมถึงชีวิตของผู้คนตกอยู่ในอันตราย เราพัฒนาและคิดค้นโซลูชันทางเทคนิคเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนตามธรรมชาติดังกล่าว

 

ชิ้นส่วนสปริงและตัวหน่วง VISCO® ของเราใช้ในการป้องกันแผ่นดินไหวได้อย่างประสบความสำเร็จ 

 

เรามีโซลูชันต่างๆ ตามขอบเขตของการใช้งาน:

 

ระบบควบคุมฐานอาคาร (BCS) ของ GERB สำหรับเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น:

สำหรับโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว มีระบบป้องกันแผ่นดินไหวอื่นๆ ในรูปของระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ของ GERB ระบบเหล่านี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:

โครงการอ้างอิง

โรงพยาบาล Slobozia | ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) / ฟื้นฟูซ่อมแซม | โรมาเนีย
เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้า สถานีย่อย | ระบบควบคุมฐานอาคาร (Base Control System, BCS) | สหรัฐอเมริกา
สะพาน Puente Oriénte | ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) | เม็กซิโก
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบป้องกันแผ่นดินไหว

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก   การใช้งานพิเศษ  //  การป้องกันแผ่นดินไหว

การป้องกันแผ่นดินไหว

ปกป้องอาคาร โครงสร้าง และเครื่องจักรจากแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนด้วย GERB

หลายภูมิภาคประสบกับภัยคุกคามจากแผ่นดินไหวเป็นประจำ เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก และสะพานได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย รวมถึงชีวิตของผู้คนตกอยู่ในอันตราย เราพัฒนาและคิดค้นโซลูชันทางเทคนิคเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนตามธรรมชาติดังกล่าว

 

ชิ้นส่วนสปริงและตัวหน่วง VISCO® ของเราใช้ในการป้องกันแผ่นดินไหวได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

เรามีโซลูชันต่างๆ ตามขอบเขตของการใช้งาน:

 

ระบบควบคุมฐานอาคาร (BCS) ของ GERB สำหรับเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น:

สำหรับโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว มีระบบป้องกันแผ่นดินไหวอื่นๆ ในรูปของระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ของ GERB ระบบเหล่านี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:

โครงการอ้างอิง

โรงพยาบาล Slobozia | ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า / ฟื้นฟูซ่อมแซม | โรมาเนีย
เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้า สถานีย่อย | ระบบควบคุมฐานอาคาร (BCS) | สหรัฐอเมริกา
สะพาน Puente Oriénte | เม็กซิโก
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบป้องกันแผ่นดินไหว

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

การป้องกันแผ่นดินไหว

ปกป้องอาคาร โครงสร้าง และเครื่องจักรจากแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนด้วย GERB

หลายภูมิภาคประสบกับภัยคุกคามจากแผ่นดินไหวเป็นประจำ เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก และสะพานได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย รวมถึงชีวิตของผู้คนตกอยู่ในอันตราย เราพัฒนาและคิดค้นโซลูชันทางเทคนิคเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนตามธรรมชาติดังกล่าว

 

ชิ้นส่วนสปริงและตัวหน่วง VISCO® ของเราใช้ในการป้องกันแผ่นดินไหวได้อย่างประสบความสำเร็จ 

 

เรามีโซลูชันต่างๆ ตามขอบเขตของการใช้งาน:

ระบบควบคุมฐานอาคาร (BCS) ของ GERB สำหรับเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น:

สำหรับโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว มีระบบป้องกันแผ่นดินไหวอื่นๆ ในรูปของระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ของ GERB ระบบเหล่านี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:

โครงการอ้างอิง

โรงพยาบาล Slobozia | ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า / ฟื้นฟูซ่อมแซม | โรมาเนีย
เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้า สถานีย่อย | ระบบควบคุมฐานอาคาร (BCS) | สหรัฐอเมริกา
สะพาน Puente Oriénte | เม็กซิโก
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบป้องกันแผ่นดินไหว

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top