การแยกแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กจุลภาค

รองรับกระบวนการขนาดเล็กระดับไมโครและนาโน – ด้วยความเที่ยงตรงเป็นสิ่งสำคัญ

การผลิตสมัยใหม่ที่เที่ยงตรงแม่นยำถึงระดับไมโครและนาโนทำให้จำเป็นต้องคำนึงถึงและควบคุมการสั่นสะเทือนขนาดเล็กจุลภาคที่เล็กที่สุด

 

ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

แม้แต่การสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่สุดก็สามารถลดได้ด้วยฐานรองรับแบบยืดหยุ่นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้การผลิตและการวัดผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด

 

นอกจากนี้ เรายังเสนอการป้องกันอาคารทั้งหมดจากผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่อาจจำเป็นสำหรับอาคารศูนย์วิจัยด้วย ด้วยการใช้การหน่วงแรงสั่นสะเทือนและฐานรองรับแบบยืดหยุ่นกับระบบดังกล่าว อาคารจะถูกแยกออกจากสิ่งโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิผล

โครงการอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูล | เยอรมนี
กล้องจุลทรรรศน์อิเล็กตรอนสำหรับสแกน | เยอรมนี
อาคารศูนย์การวิจัยและการพัฒนา | โรมาเนีย
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

– – –

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

การแยกแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กจุลภาค

รองรับกระบวนการขนาดเล็กระดับไมโครและนาโน – ด้วยความเที่ยงตรงเป็นสิ่งสำคัญ

การผลิตสมัยใหม่ที่เที่ยงตรงแม่นยำถึงระดับไมโครและนาโนทำให้จำเป็นต้องคำนึงถึงและควบคุมการสั่นสะเทือนขนาดเล็กจุลภาคที่เล็กที่สุด

 

ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

แม้แต่การสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่สุดก็สามารถลดได้ด้วยฐานรองรับแบบยืดหยุ่นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้การผลิตและการวัดผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด

 

นอกจากนี้ เรายังเสนอการป้องกันอาคารทั้งหมดจากผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่อาจจำเป็นสำหรับอาคารศูนย์วิจัยด้วย ด้วยการใช้การหน่วงแรงสั่นสะเทือนและฐานรองรับแบบยืดหยุ่นกับระบบดังกล่าว อาคารจะถูกแยกออกจากสิ่งโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิผล

โครงการอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูล | เยอรมนี
กล้องจุลทรรรศน์อิเล็กตรอนสำหรับสแกน | เยอรมนี
อาคารศูนย์การวิจัยและการพัฒนา | โรมาเนีย
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การแยกแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กจุลภาค

รองรับกระบวนการขนาดเล็กระดับไมโครและนาโน – ด้วยความเที่ยงตรงเป็นสิ่งสำคัญ

การผลิตสมัยใหม่ที่เที่ยงตรงแม่นยำถึงระดับไมโครและนาโนทำให้จำเป็นต้องคำนึงถึงและควบคุมการสั่นสะเทือนขนาดเล็กจุลภาคที่เล็กที่สุด

 

ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

แม้แต่การสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่สุดก็สามารถลดได้ด้วยฐานรองรับแบบยืดหยุ่นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้การผลิตและการวัดผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด

 

นอกจากนี้ เรายังเสนอการป้องกันอาคารทั้งหมดจากผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่อาจจำเป็นสำหรับอาคารศูนย์วิจัยด้วย ด้วยการใช้การหน่วงแรงสั่นสะเทือนและฐานรองรับแบบยืดหยุ่นกับระบบดังกล่าว อาคารจะถูกแยกออกจากสิ่งโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิผล

โครงการอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูล | เยอรมนี
กล้องจุลทรรรศน์อิเล็กตรอนสำหรับสแกน | เยอรมนี
อาคารศูนย์การวิจัยและการพัฒนา | โรมาเนีย
Previous slide
Next slide

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top