มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงด้วยมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB

นอกจากโซลูชันชิ้นส่วนสปริง อีลาสโตเมอร์ และตัวหน่วงแล้ว เรายังมีระบบหน่วงแรงสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการสูงสุดของลูกค้าของเราด้วย

 

มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เพราะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.1 Hz ถึง 200 Hz และมีมวลหน่วงแรงสั่นสะเทือนที่หนักตั้งแต่ 500 กรัมถึง 600 ตัน ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) แต่ละระบบล้วนเป็นโซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับจุดของโครงสร้าง และปรับเข้ากับการก่อสร้างหลักและความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง

 

โดยทั่วไป มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB เป็นระบบแบบแพสซีฟและประกอบด้วย:

มวลหน่วงเหล่านี้ใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สำหรับการใช้งานแนวตั้งส่วนใหญ่จะใช้สปริงเหล็กเกลียวอัดแรงและการหน่วงจากความหนืด ในกรณีของแรงสั่นสะเทือนในแนวนอนหรือแนวเฉียง GERB จะใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ที่มีสปริงแหนบหรือลูกตุ้ม

 

มวลหน่วงปรับค่า (TMD) มักจะใช้ในโครงสร้างที่มีช่วงเสากว้าง สูง หรือเรียวยาว ที่จะสั่นเนื่องจากแรงลม เครื่องจักร หรือการจราจรที่ผ่านไปมา เมื่อความถี่ธรรมชาติหรือการหน่วงตามธรรมชาติต่ำ จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย

 

การใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD) เหมาะสำหรับกรณีต่อไปนี้เป็นพิเศษ:

 

  1. โครงสร้างเดี่ยวๆ ขนาดใหญ่และสูงชะลูด (เช่น สะพาน ปล่องไฟ หอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เสาอากาศ)
  2. โครงสร้างน้ำหนักเบา (เช่น สะพานคนข้าม ทางเดินลอยฟ้า อัฒจันทร์)
  3. เพื่อลดการสั่นของโครงสร้างที่เกิดจากเครื่องจักร (เช่น เนื่องจากแรงที่ไม่สมดุล)

การสั่นสะเทือนแบบที่ต้องหน่วงโครงสร้างทั่วไป ลักษณะที่ไม่มีและมีมวลหน่วงปรับค่า (TMD)

การสั่นสะเทือนของโครงสร้างหลัก

 

ปล่องไฟ | Arquata Scrivia อิตาลี

สะพานคนข้าม | BR3 Camley Street ลอนดอน อังกฤษ

อาคารสำนักงาน | มวลหน่วงปรับค่าที่พื้น

Minaret | Minaret Riyadh ริยาด ซาอุดิอาระเบีย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า – มวลหน่วงปรับค่าสำหรับสะพาน พื้น และโครงสร้างสูง

โบรชัวร์: โครงการอ้างอิงบางโครงการที่ใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงด้วยมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB

นอกจากโซลูชันชิ้นส่วนสปริง อีลาสโตเมอร์ และตัวหน่วงแล้ว เรายังมีระบบหน่วงแรงสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการสูงสุดของลูกค้าของเราด้วย

 

มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เพราะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.1 Hz ถึง 200 Hz และมีมวลหน่วงแรงสั่นสะเทือนที่หนักตั้งแต่ 500 กรัมถึง 600 ตัน ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) แต่ละระบบล้วนเป็นโซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับจุดของโครงสร้าง และปรับเข้ากับการก่อสร้างหลักและความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง

 

โดยทั่วไป มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB เป็นระบบแบบแพสซีฟและประกอบด้วย:

มวลหน่วงเหล่านี้ใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สำหรับการใช้งานแนวตั้งส่วนใหญ่จะใช้สปริงเหล็กเกลียวอัดแรงและการหน่วงจากความหนืด ในกรณีของแรงสั่นสะเทือนในแนวนอนหรือแนวเฉียง GERB จะใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ที่มีสปริงแหนบหรือลูกตุ้ม

 

มวลหน่วงปรับค่า (TMD) มักจะใช้ในโครงสร้างที่มีช่วงเสากว้าง สูง หรือเรียวยาว ที่จะสั่นเนื่องจากแรงลม เครื่องจักร หรือการจราจรที่ผ่านไปมา เมื่อความถี่ธรรมชาติหรือการหน่วงตามธรรมชาติต่ำ จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย

 

การใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD) เหมาะสำหรับกรณีต่อไปนี้เป็นพิเศษ:

 

  1. โครงสร้างเดี่ยวๆ ขนาดใหญ่และสูงชะลูด (เช่น สะพาน ปล่องไฟ หอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เสาอากาศ)
  2. โครงสร้างน้ำหนักเบา (เช่น สะพานคนข้าม ทางเดินลอยฟ้า อัฒจันทร์)
  3. เพื่อลดการสั่นของโครงสร้างที่เกิดจากเครื่องจักร (เช่น เนื่องจากแรงที่ไม่สมดุล)

การสั่นสะเทือนแบบที่ต้องหน่วงโครงสร้างทั่วไป ลักษณะที่ไม่มีและมีมวลหน่วงปรับค่า (TMD)

การสั่นสะเทือนของโครงสร้างหลัก

 

ปล่องไฟ | Arquata Scrivia อิตาลี

สะพานคนข้าม | BR3 Camley Street ลอนดอน อังกฤษ

อาคารสำนักงาน | มวลหน่วงปรับค่าที่พื้น

Minaret | Minaret Riyadh ริยาด ซาอุดิอาระเบีย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า – มวลหน่วงปรับค่าสำหรับสะพาน พื้น และโครงสร้างสูง

โบรชัวร์: โครงการอ้างอิงบางโครงการที่ใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงด้วยมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB

นอกจากโซลูชันชิ้นส่วนสปริง อีลาสโตเมอร์ และตัวหน่วงแล้ว เรายังมีระบบหน่วงแรงสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการสูงสุดของลูกค้าของเราด้วย

 

มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เพราะมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.1 Hz ถึง 200 Hz และมีมวลหน่วงแรงสั่นสะเทือนที่หนักตั้งแต่ 500 กรัมถึง 600 ตัน ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) แต่ละระบบล้วนเป็นโซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับจุดของโครงสร้าง และปรับเข้ากับการก่อสร้างหลักและความถี่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง

 

โดยทั่วไป มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB เป็นระบบแบบแพสซีฟและประกอบด้วย:

มวลหน่วงเหล่านี้ใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สำหรับการใช้งานแนวตั้งส่วนใหญ่จะใช้สปริงเหล็กเกลียวอัดแรงและการหน่วงจากความหนืด ในกรณีของแรงสั่นสะเทือนในแนวนอนหรือแนวเฉียง GERB จะใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ที่มีสปริงแหนบหรือลูกตุ้ม

 

มวลหน่วงปรับค่า (TMD) มักจะใช้ในโครงสร้างที่มีช่วงเสากว้าง สูง หรือเรียวยาว ที่จะสั่นเนื่องจากแรงลม เครื่องจักร หรือการจราจรที่ผ่านไปมา เมื่อความถี่ธรรมชาติหรือการหน่วงตามธรรมชาติต่ำ จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างง่ายดาย

 

การใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD) เหมาะสำหรับกรณีต่อไปนี้เป็นพิเศษ:

 

  1. โครงสร้างเดี่ยวๆ ขนาดใหญ่และสูงชะลูด (เช่น สะพาน ปล่องไฟ หอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เสาอากาศ)
  2. โครงสร้างน้ำหนักเบา (เช่น สะพานคนข้าม ทางเดินลอยฟ้า อัฒจันทร์)
  3. เพื่อลดการสั่นของโครงสร้างที่เกิดจากเครื่องจักร (เช่น เนื่องจากแรงที่ไม่สมดุล)

การสั่นสะเทือนแบบที่ต้องหน่วงโครงสร้างทั่วไป ลักษณะที่ไม่มีและมีมวลหน่วงปรับค่า (TMD)

การสั่นสะเทือนของโครงสร้างหลัก

ปล่องไฟ | Arquata Scrivia อิตาลี

สะพานคนข้าม | BR3 Camley Street ลอนดอน อังกฤษ

อาคารสำนักงาน | มวลหน่วงปรับค่าที่พื้น

Minaret | Minaret Riyadh ริยาด ซาอุดิอาระเบีย

บริการและการให้คำปรึกษา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า – มวลหน่วงปรับค่าสำหรับสะพาน พื้น และโครงสร้างสูง

โบรชัวร์: โครงการอ้างอิงบางโครงการที่ใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top