อาคารและส่วนต่อเติม

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมแรงสั่นสะเทือนและโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร

นำความสงบกลับคืนสู่พื้นที่ของคุณด้วย GERB พร้อมทั้งรับรองสภาพแวดล้อมที่ดี

เมืองสมัยใหม่มักจะมีอาคารพักอาศัย สำนักงาน โรงเรียน และโถงแสดงคอนเสิร์ตตั้งอยู่ใกล้กับทางรถไฟหรือเส้นทางการจราจรหลักๆ

 

นอกจากนี้ ในบางครั้งยังมีสถานออกกำลังกาย สตูดิโอ และคลับดำเนินกิจการอยู่ในอาคารพักอาศัยหรืออาคารสำนักงานเหล่านี้ด้วย แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความขัดข้องเป็นอย่างมากและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณนั้น

 

นอกจากนี้ แรงสั่นสะเทือนรบกวนเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อห้องเซิร์ฟเวอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปะ สระว่ายน้ำ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

 

GERB มีโซลูชันสำหรับการแยกป้องกัน

เราทำงานร่วมกับสถาปนิกออกแบบอาคาร วิศวกรโยธา ผู้ชำนาญด้านเสียง และผู้รับเหมาทั่วโลกเพื่อจัดหาโซลูชันในการลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน

 

ตั้งแต่การกำหนดแนวคิด การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานระดับสากลและมีคุณภาพสูงสุด

โครงการอ้างอิง

M6B2 Tower | อาคารชุด | ปารีส ฝรั่งเศส
King's Cross ArtHouse | อาคารพักอาศัย | ลอนดอน อังกฤษ
โรงพยาบาล | ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ | บรอมเบิร์ก โปแลนด์
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | อาคารมหาวิทยาลัย | ปักกิ่ง ประเทศจีน
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: อาคาร – การปกป้องอาคารจากแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากพื้นดิน และแผ่นดินไหว

โบรชัวร์: พื้นและห้องลอย

โบรชัวร์: แผ่นควบคุมเสียง NOVODAMP® NCP 100 – ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์: คำอธิบายผลิตภัณฑ์ NOVODAMP®

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

   การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

อาคารและส่วนต่อเติม

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมแรงสั่นสะเทือนและโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร

นำความสงบกลับคืนสู่พื้นที่ของคุณด้วย GERB พร้อมทั้งรับรองสภาพแวดล้อมที่ดี

เมืองสมัยใหม่มักจะมีอาคารพักอาศัย สำนักงาน โรงเรียน และโถงแสดงคอนเสิร์ตตั้งอยู่ใกล้กับทางรถไฟหรือเส้นทางการจราจรหลักๆ

 

นอกจากนี้ ในบางครั้งยังมีสถานออกกำลังกาย สตูดิโอ และคลับดำเนินกิจการอยู่ในอาคารพักอาศัยหรืออาคารสำนักงานเหล่านี้ด้วย แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความขัดข้องเป็นอย่างมากและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณนั้น

 

นอกจากนี้ แรงสั่นสะเทือนรบกวนเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อห้องเซิร์ฟเวอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปะ สระว่ายน้ำ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

 

GERB มีโซลูชันสำหรับการแยกป้องกัน

เราทำงานร่วมกับสถาปนิกออกแบบอาคาร วิศวกรโยธา ผู้ชำนาญด้านเสียง และผู้รับเหมาทั่วโลกเพื่อจัดหาโซลูชันในการลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน

 

ตั้งแต่การกำหนดแนวคิด การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานระดับสากลและมีคุณภาพสูงสุด

โครงการอ้างอิง

M6B2 Tower | อาคารชุด | ปารีส ฝรั่งเศส
King's Cross ArtHouse | อาคารพักอาศัย | ลอนดอน อังกฤษ
โรงพยาบาล | ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ | บรอมเบิร์ก โปแลนด์
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | อาคารมหาวิทยาลัย | ปักกิ่ง ประเทศจีน
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: อาคาร – การปกป้องอาคารจากแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากพื้นดิน และแผ่นดินไหว

โบรชัวร์: พื้นและห้องลอย

โบรชัวร์: แผ่นควบคุมเสียง NOVODAMP® NCP 100 – ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์: คำอธิบายผลิตภัณฑ์ NOVODAMP®

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  ข่าวสาร

อาคารและส่วนต่อเติม

การควบคุมแรงสั่นสะเทือนและโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร

นำความสงบกลับคืนสู่พื้นที่ของคุณด้วย GERB พร้อมทั้งรับรองสภาพแวดล้อมที่ดี

เมืองสมัยใหม่มักจะมีอาคารพักอาศัย สำนักงาน โรงเรียน และโถงแสดงคอนเสิร์ตตั้งอยู่ใกล้กับทางรถไฟหรือเส้นทางการจราจรหลักๆ

 

นอกจากนี้ ในบางครั้งยังมีสถานออกกำลังกาย สตูดิโอ และคลับดำเนินกิจการอยู่ในอาคารพักอาศัยหรืออาคารสำนักงานเหล่านี้ด้วย แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความขัดข้องเป็นอย่างมากและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณนั้น

 

นอกจากนี้ แรงสั่นสะเทือนรบกวนเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อห้องเซิร์ฟเวอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศิลปะ สระว่ายน้ำ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

 

GERB มีโซลูชันสำหรับการแยกป้องกัน

เราทำงานร่วมกับสถาปนิกออกแบบอาคาร วิศวกรโยธา ผู้ชำนาญด้านเสียง และผู้รับเหมาทั่วโลกเพื่อจัดหาโซลูชันในการลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน

 

ตั้งแต่การกำหนดแนวคิด การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานระดับสากลและมีคุณภาพสูงสุด

โครงการอ้างอิง

M6B2 Tower | อาคารชุด | ปารีส ฝรั่งเศส
King's Cross ArtHouse | อาคารพักอาศัย | ลอนดอน อังกฤษ
โรงพยาบาล | ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ | บรอมเบิร์ก โปแลนด์
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | อาคารมหาวิทยาลัย | ปักกิ่ง ประเทศจีน
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน