โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นคุณภาพสูงจาก GERB

NOVODAMP® ของ GERB เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมอีกอย่างของ GERB ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงที่สุดและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด พัฒนาและผลิตในประเทศเยอรมนี NOVODAMP® ใช้เป็นฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของอาคาร รางรถไฟ และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางรถไฟที่มีความสามารถในการรับแรงไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังใช้งานในระบบสปริงรองรับมวลหรือฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรด้วย 

 

ชุดผลิตภัณฑ์ของเรามี NOVODAMP® 15 ประเภท จึงครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายและรับน้ำหนักกระทำได้หลายระดับ NOVODAMP® มีหลายความหนา จึงปรับใช้กับโครงการได้อย่างเหมาะสมในแง่ของความถี่ในการรับแรง 

NOVODAMP® มีจำหน่ายในแบบที่ทากาวยึดติดกันแล้วและสามารถตัดเป็นรูปร่างใดก็ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้วัสดุได้ด้วย

 

ด้วยความเหมาะสมในการใช้งานกับช่วงความถี่สูงตั้งแต่ประมาณ 8 Hz ขึ้นไป NOVODAMP® ทำให้ชุดผลิตภัณฑ์ของเราสมบูรณ์ครบถ้วนและช่วยให้โซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนสปริงสำหรับช่วงความถี่ต่ำ

 

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานมากที่สุดคือระบบทางรถไฟและอาคารต่างๆ ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้ NOVODAMP® เป็นตัวรับแรงที่จุดเดียว เป็นแถบ หรือบนพื้นผิวทั้งหมด

 

ข้อดีอย่างหนึ่งของ NOVODAMP® แบบเซลล์ปิด คือ มีอัตราการดูดซับน้ำที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับวัสดุอีลาสโตเมอร์แบบเซลล์เปิด ดั้งนั้นจึงไม่มีปัญหาในการใช้งานในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน เนื่องจากไม่มีการดูดซับน้ำจึงทำให้ประสิทธิภาพความถี่ที่รองรับที่คงที่ ข้อดีอีกอย่าง คือ โครงสร้างแบบเซลล์ปิดทำให้มีค่าความสูญเสียพลังงานที่ต่ำมาก ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิผลในการแยกการสั่นสะเทือนด้วย

 

นอกจากนี้ สามารถปกป้องผิววัสดุ NOVODAMP® จากความเสียหายเชิงกลได้ด้วย เช่น จากก้อนกรวดในการติดตั้งใต้หินโรยทางของรางรถไฟ ด้วยชั้นสังเคราะห์ผ้าขนสัตว์จากโรงงาน เป็นต้น

 

ขอบเขตการให้บริการของ GERB ครอบคลุมการผลิตและมาตรการด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคและการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดด้วย

 

เราทำการออกแบบโซลูชัน NOVODAMP® อย่างครบวงจร โดยมีประเภทและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจัดทำแบบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของโครงการของคุณ

 

คุณสามารถส่งข้อความหาเราได้เสมอทางแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ และเราจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ของเงื่อนไขเฉพาะของคุณ

การป้องกันแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร

การป้องกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนสำหรับรางรถไฟ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: NOVODAMP®

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

MANUFACTURING, INDUSTRY & ENERGY

ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE

หน้าหลัก    กลุ่มผลิตภัณฑ์ // โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นคุณภาพสูงจาก GERB

NOVODAMP® ของ GERB เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมอีกอย่างของ GERB ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงที่สุดและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด พัฒนาและผลิตในประเทศเยอรมนี NOVODAMP® ใช้เป็นฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของอาคาร รางรถไฟ และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางรถไฟที่มีความสามารถในการรับแรงไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังใช้งานในระบบสปริงรองรับมวลหรือฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรด้วย 

 

ชุดผลิตภัณฑ์ของเรามี NOVODAMP® 15 ประเภท จึงครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายและรับน้ำหนักกระทำได้หลายระดับ NOVODAMP® มีหลายความหนา จึงปรับใช้กับโครงการได้อย่างเหมาะสมในแง่ของความถี่ในการรับแรง 

NOVODAMP® มีจำหน่ายในแบบที่ทากาวยึดติดกันแล้วและสามารถตัดเป็นรูปร่างใดก็ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้วัสดุได้ด้วย

 

ด้วยความเหมาะสมในการใช้งานกับช่วงความถี่สูงตั้งแต่ประมาณ 8 Hz ขึ้นไป NOVODAMP® ทำให้ชุดผลิตภัณฑ์ของเราสมบูรณ์ครบถ้วนและช่วยให้โซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนสปริงสำหรับช่วงความถี่ต่ำ

 

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานมากที่สุดคือระบบทางรถไฟและอาคารต่างๆ ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้ NOVODAMP® เป็นตัวรับแรงที่จุดเดียว เป็นแถบ หรือบนพื้นผิวทั้งหมด

 

ข้อดีอย่างหนึ่งของ NOVODAMP® แบบเซลล์ปิด คือ มีอัตราการดูดซับน้ำที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับวัสดุอีลาสโตเมอร์แบบเซลล์เปิด ดั้งนั้นจึงไม่มีปัญหาในการใช้งานในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน เนื่องจากไม่มีการดูดซับน้ำจึงทำให้ประสิทธิภาพความถี่ที่รองรับที่คงที่ ข้อดีอีกอย่าง คือ โครงสร้างแบบเซลล์ปิดทำให้มีค่าความสูญเสียพลังงานที่ต่ำมาก ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิผลในการแยกการสั่นสะเทือนด้วย

 

นอกจากนี้ สามารถปกป้องผิววัสดุ NOVODAMP® จากความเสียหายเชิงกลได้ด้วย เช่น จากก้อนกรวดในการติดตั้งใต้หินโรยทางของรางรถไฟ ด้วยชั้นสังเคราะห์ผ้าขนสัตว์จากโรงงาน เป็นต้น

 

ขอบเขตการให้บริการของ GERB ครอบคลุมการผลิตและมาตรการด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคและการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดด้วย

 

เราทำการออกแบบโซลูชัน NOVODAMP® อย่างครบวงจร โดยมีประเภทและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจัดทำแบบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของโครงการของคุณ

 

คุณสามารถส่งข้อความหาเราได้เสมอทางแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ และเราจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ของเงื่อนไขเฉพาะของคุณ

การป้องกันแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร

การป้องกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนสำหรับรางรถไฟ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: NOVODAMP®

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

หน้าหลัก    กลุ่มผลิตภัณฑ์ // โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นคุณภาพสูงจาก GERB

NOVODAMP® ของ GERB เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมอีกอย่างของ GERB ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงที่สุดและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด พัฒนาและผลิตในประเทศเยอรมนี NOVODAMP® ใช้เป็นฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของอาคาร รางรถไฟ และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางรถไฟที่มีความสามารถในการรับแรงไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังใช้งานในระบบสปริงรองรับมวลหรือฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรด้วย 

 

ชุดผลิตภัณฑ์ของเรามี NOVODAMP® 15 ประเภท จึงครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายและรับน้ำหนักกระทำได้หลายระดับ NOVODAMP® มีหลายความหนา จึงปรับใช้กับโครงการได้อย่างเหมาะสมในแง่ของความถี่ในการรับแรง 

 

NOVODAMP® มีจำหน่ายในแบบที่ทากาวยึดติดกันแล้วและสามารถตัดเป็นรูปร่างใดก็ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้วัสดุได้ด้วย

 

ด้วยความเหมาะสมในการใช้งานกับช่วงความถี่สูงตั้งแต่ประมาณ 8 Hz ขึ้นไป NOVODAMP® ทำให้ชุดผลิตภัณฑ์ของเราสมบูรณ์ครบถ้วนและช่วยให้โซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนสปริงสำหรับช่วงความถี่ต่ำ

 

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานมากที่สุดคือระบบทางรถไฟและอาคารต่างๆ ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้ NOVODAMP® เป็นตัวรับแรงที่จุดเดียว เป็นแถบ หรือบนพื้นผิวทั้งหมด

 

ข้อดีอย่างหนึ่งของ NOVODAMP® แบบเซลล์ปิด คือ มีอัตราการดูดซับน้ำที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับวัสดุอีลาสโตเมอร์แบบเซลล์เปิด ดั้งนั้นจึงไม่มีปัญหาในการใช้งานในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน เนื่องจากไม่มีการดูดซับน้ำจึงทำให้ประสิทธิภาพความถี่ที่รองรับที่คงที่ ข้อดีอีกอย่าง คือ โครงสร้างแบบเซลล์ปิดทำให้มีค่าความสูญเสียพลังงานที่ต่ำมาก ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิผลในการแยกการสั่นสะเทือนด้วย

 

นอกจากนี้ สามารถปกป้องผิววัสดุ NOVODAMP® จากความเสียหายเชิงกลได้ด้วย เช่น จากก้อนกรวดในการติดตั้งใต้หินโรยทางของรางรถไฟ ด้วยชั้นสังเคราะห์ผ้าขนสัตว์จากโรงงาน เป็นต้น

 

ขอบเขตการให้บริการของ GERB ครอบคลุมการผลิตและมาตรการด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคและการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดด้วย

 

เราทำการออกแบบโซลูชัน NOVODAMP® อย่างครบวงจร โดยมีประเภทและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจัดทำแบบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของโครงการของคุณ

 

คุณสามารถส่งข้อความหาเราได้เสมอทางแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ และเราจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ของเงื่อนไขเฉพาะของคุณ

การป้องกันแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร

การป้องกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนสำหรับรางรถไฟ

โบรชัวร์: โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: NOVODAMP®

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

หน้าหลัก    กลุ่มผลิตภัณฑ์ // โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

Scroll to Top
Scroll to Top