Blog Archive - Categories

In our blog you can find out what is coming up at GERB in the near future and

what has been going on in the past few weeks.

Here we want to keep you informed about events and promotions – feel free to browse!

IMG_20210118_173347

การควบคุมการสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

โครงการอาคารแห่งแรกของ GERB ในประเทศอินเดียที่ใช้ชิ้นส่วนสปริงตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ในปี 2018 Shrem ติดต่อ GERB และแนะนำให้รู้จักกับสถาปนิกและที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการออกแบบใหม่ของโรงแรม Fairmont เนื่องจาก Shrem เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบริการ เงื่อนไขของโครงการนี้จึงเน้นไปที่มาตรฐานด้านความสบายและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องการโซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนของ GERB ด้วยภารกิจของเราในการเพิ่มความสบายและป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ลูกค้าจึงสามารถไว้ใจในบริการครบวงจรของเราได้

Blog – Archive

In our blog you can find out what is coming up at GERB in the near future and

what has been going on in the past few weeks.

Here we want to keep you informed about events and promotions – feel free to browse!

IMG_20210118_173347

การควบคุมการสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

โครงการอาคารแห่งแรกของ GERB ในประเทศอินเดียที่ใช้ชิ้นส่วนสปริงตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ในปี 2018 Shrem ติดต่อ GERB และแนะนำให้รู้จักกับสถาปนิกและที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการออกแบบใหม่ของโรงแรม Fairmont เนื่องจาก Shrem เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบริการ เงื่อนไขของโครงการนี้จึงเน้นไปที่มาตรฐานด้านความสบายและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องการโซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนของ GERB ด้วยภารกิจของเราในการเพิ่มความสบายและป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ลูกค้าจึงสามารถไว้ใจในบริการครบวงจรของเราได้

Blog Archive –
Categories

In our blog you can find out what is coming up at GERB in the near future and

what has been going on in the past few weeks.

Here we want to keep you informed about events and promotions – feel free to browse!

IMG_20210118_173347

การควบคุมการสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

โครงการอาคารแห่งแรกของ GERB ในประเทศอินเดียที่ใช้ชิ้นส่วนสปริงตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ในปี 2018 Shrem ติดต่อ GERB และแนะนำให้รู้จักกับสถาปนิกและที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการออกแบบใหม่ของโรงแรม Fairmont เนื่องจาก Shrem เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบริการ เงื่อนไขของโครงการนี้จึงเน้นไปที่มาตรฐานด้านความสบายและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องการโซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนของ GERB ด้วยภารกิจของเราในการเพิ่มความสบายและป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ลูกค้าจึงสามารถไว้ใจในบริการครบวงจรของเราได้
Scroll to Top
Scroll to Top