การต่อเรือ

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนสำหรับการต่อเรือ

ความปลอดภัยและการล่องเรือบนทะเลด้วย GERB

การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนบนเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่ง เช่น แท่นขุดเจาะ สามารถเพิ่มความราบรื่นและประสิทธิภาพให้กับบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

 

ระบบรวม เช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ หรือระบบไฮดรอลิก มักต้องมีการควบคุมแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างเสมอ การแยกห้องเงียบเพื่อป้องกันเสียงจากพื้นที่แวดล้อมที่มีเสียงดังมักจะต้องใช้ระบบการแยกป้องกันเสียงประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้กับเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสาร เรือผลิตไฟฟ้า เรือยอชต์ส่วนตัว รวมทั้งโครงสร้างนอกชายฝั่งขนาดใหญ่

 

นอกจากการแยกป้องกันที่เหนือกว่าแล้ว สปริงหน่วงการสั่นสะเทือนของ GERB ยังให้:

โครงการอ้างอิง

เรือผลิตไฟฟ้า MAN | การแยกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
เรือผลิตไฟฟ้า KARADENIZ | การแยกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลเหนือ | มวลหน่วงปรับค่า
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การแยกการสั่นสะเทือนในการต่อเรือ

การรับรองแบบ: ชิ้นส่วนสปริงเหล็กเกลียว GS ของ GERB

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

    สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

    การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

การต่อเรือ

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนสำหรับการต่อเรือ

ความปลอดภัยและการล่องเรือบนทะเลด้วย GERB

การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนบนเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่ง เช่น แท่นขุดเจาะ สามารถเพิ่มความราบรื่นและประสิทธิภาพให้กับบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

 

ระบบรวม เช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ หรือระบบไฮดรอลิก มักต้องมีการควบคุมแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างเสมอ การแยกห้องเงียบเพื่อป้องกันเสียงจากพื้นที่แวดล้อมที่มีเสียงดังมักจะต้องใช้ระบบการแยกป้องกันเสียงประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้กับเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสาร เรือผลิตไฟฟ้า เรือยอชต์ส่วนตัว รวมทั้งโครงสร้างนอกชายฝั่งขนาดใหญ่

 

นอกจากการแยกป้องกันที่เหนือกว่าแล้ว สปริงหน่วงการสั่นสะเทือนของ GERB ยังให้:

โครงการอ้างอิง

เรือผลิตไฟฟ้า MAN | การแยกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
เรือผลิตไฟฟ้า KARADENIZ | การแยกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลเหนือ | มวลหน่วงปรับค่า
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การแยกการสั่นสะเทือนในการต่อเรือ

การรับรองแบบ: ชิ้นส่วนสปริงเหล็กเกลียว GS ของ GERB

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

การต่อเรือ

การควบคุมการสั่นสะเทือนสำหรับการต่อเรือ

ความปลอดภัยและการล่องเรือบนทะเลด้วย GERB

การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนบนเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่ง เช่น แท่นขุดเจาะ สามารถเพิ่มความราบรื่นและประสิทธิภาพให้กับบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

 

ระบบรวม เช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ หรือระบบไฮดรอลิก มักต้องมีการควบคุมแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างเสมอ การแยกห้องเงียบเพื่อป้องกันเสียงจากพื้นที่แวดล้อมที่มีเสียงดังมักจะต้องใช้ระบบการแยกป้องกันเสียงประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้กับเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสาร เรือผลิตไฟฟ้า เรือยอชต์ส่วนตัว รวมทั้งโครงสร้างนอกชายฝั่งขนาดใหญ่

 

นอกจากการแยกป้องกันที่เหนือกว่าแล้ว สปริงหน่วงการสั่นสะเทือนของ GERB ยังให้:

โครงการอ้างอิง

เรือผลิตไฟฟ้า MAN | การแยกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
เรือผลิตไฟฟ้า KARADENIZ | การแยกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลเหนือ | มวลหน่วงปรับค่า
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์