https://www.gerb.com/technical-insights
info@gerb.com

การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับการป้องกันแผ่นดินไหว

เมือง Slobozia ประเทศโรมาเนีย ที่อยู่ห่างจากบูคาเรสต์ไปทางทิศตะวันออก 120 กม. เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล Ialomiţa ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นประจำ ในปี 2020 เพียงปีเดียว Ialomiţa ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 9 ครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2007 มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้คนกว่า 250,000 ชีวิตต้องมีการยกระดับการป้องกันแผ่นดินไหว

ความท้าทาย

โครงการนี้มีความท้าทายสองระดับ ระดับแรก โครงสร้างของโรงพยาบาล Slobazia สร้างเสร็จแล้ว จึงต้องพัฒนาโซลูชันในการควบคุมแผ่นดินไหวให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง “ปรากฏการณ์โครงสร้างลั่น” เนื่องจากตัวอาคารประกอบด้วย 5 ส่วนและการออกแบบเดิมไม่ได้คำนึงถึงการรองรับแรงแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง ส่วนความท้าทายระดับที่สองนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าต่อกระบวนการทำงาน: เนื่องจากโรงพยาบาลมีหน้าที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้คนในภูมิภาคนี้ของโรมาเนีย การปิดชั่วคราวจึงเป็นไปไม่ได้และการรักษาผู้ป่วยในยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อเท็จจริงทางเทคนิค:

โครงสร้าง: คอนกรีตอัดแรง

น้ำหนักกระทำที่รับได้: 177,400 กิโลนิวตัน
ที่มาของแรงสั่นสะเทือน: แผ่นดินไหว
ความถี่ของอาคาร: 1.6 – 2.0 Hz

โซลูชัน

กลยุทธ์ในการฟื้นฟูซ่อมแซมประกอบด้วยส่วนผสมระหว่างการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบบปกติและการจัดเตรียมระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (Tuned Mass Control System, TMCS) ของ GERB

ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ให้การป้องกันแผ่นดินไหวโดยการทำงานแบบแพสซีฟ ระบบจะดูดซับแรงในแนวนอนและไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบบปกติจะทำให้สามารถใช้งานอาคารได้ในระหว่างการติดตั้งระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS)

ในขั้นแรกมีการเชื่อมต่อแผ่นพื้นดาดฟ้าเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนต่างๆ ของอาคาร พื้นที่สำหรับติดตั้งผนังรับแรงเฉือนเพิ่มเติมภายในโครงสร้างมีจำกัดมาก อีกทั้งการดำเนินงานทั้งหมดต้องไม่รบกวนการใช้งานของอาคารด้วย ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมโครงเหล็กใหม่ 3 จุดติดตั้งภายนอกตัวอาคาร

การใช้งานจริง

ก้อนมวลคอนกรีตอัดแรง 3 ก้อนประกอบกันเป็นชิ้นส่วนหลักของระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) แต่ละช่วงเสาของโครงเหล็กจะมีก้อนมวลนี้ติดอยู่หนึ่งก้อน โครงสร้างคอนกรีตจะแขวนอยู่กับเชือกในโครงสร้างเหล็กและเชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่นกับโครงเหล็กด้วยสปริงเหล็กเกลียวและตัวหน่วง VISCO®

ผลลัพธ์

ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ช่วยลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้อย่างมากในแง่ของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การเคลื่อนตัวระหว่างชั้น ความเร่งสัมบูรณ์ และแรงภายใน การทดสอบเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ลดการตอบสนองของโครงสร้างได้ประมาณ 25 ถึง 40 %

การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลสิ้นสุดลงอย่างประสบความสำเร็จในปี 2014 และถูกนำเสนอต่อสาธารณะชนโดยนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีสาธารณสุขของเขตเทศมณฑล Ialomiţa

กิตติกรรมประกาศ:

เราขอแสดงความขอบคุณต่อคุณ Traian Popp มาไว้ ณ ที่นี้ โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขา เรายังคงเศร้าโศกเสียใจที่วิศวกร เพื่อน และบุคคลที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้จากไปในเดือนมิถุนายน 2021

แชร์โพสต์นี้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเราได้เสมอ
วิศวกรโครงการของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด


  เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการให้บริการ

  การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

  โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับการป้องกันแผ่นดินไหว

  เมือง Slobozia ประเทศโรมาเนีย ที่อยู่ห่างจากบูคาเรสต์ไปทางทิศตะวันออก 120 กม. เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล Ialomiţa ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นประจำ ในปี 2020 เพียงปีเดียว Ialomiţa ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 9 ครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2007 มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้คนกว่า 250,000 ชีวิตต้องมีการยกระดับการป้องกันแผ่นดินไหว

  การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

  โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับการป้องกันแผ่นดินไหว

  เมือง Slobozia ประเทศโรมาเนีย ที่อยู่ห่างจากบูคาเรสต์ไปทางทิศตะวันออก 120 กม. เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล Ialomiţa ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นประจำ ในปี 2020 เพียงปีเดียว Ialomiţa ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 9 ครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2007 มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้คนกว่า 250,000 ชีวิตต้องมีการยกระดับการป้องกันแผ่นดินไหว

  ความท้าทาย

  โครงการนี้มีความท้าทายสองระดับ ระดับแรก โครงสร้างของโรงพยาบาล Slobazia สร้างเสร็จแล้ว จึงต้องพัฒนาโซลูชันในการควบคุมแผ่นดินไหวให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง “ปรากฏการณ์โครงสร้างลั่น” เนื่องจากตัวอาคารประกอบด้วย 5 ส่วนและการออกแบบเดิมไม่ได้คำนึงถึงการรองรับแรงแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง ส่วนความท้าทายระดับที่สองนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าต่อกระบวนการทำงาน: เนื่องจากโรงพยาบาลมีหน้าที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้คนในภูมิภาคนี้ของโรมาเนีย การปิดชั่วคราวจึงเป็นไปไม่ได้และการรักษาผู้ป่วยในยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

  ข้อเท็จจริงทางเทคนิค:

  โครงสร้าง: คอนกรีตอัดแรง
  น้ำหนักกระทำที่รับได้: 177,400 กิโลนิวตัน
  ที่มาของแรงสั่นสะเทือน: แผ่นดินไหว
  ความถี่ของอาคาร: 1.6-2.0 Hz

  ความท้าทาย

  โครงการนี้มีความท้าทายสองระดับ ระดับแรก โครงสร้างของโรงพยาบาล Slobazia สร้างเสร็จแล้ว จึงต้องพัฒนาโซลูชันในการควบคุมแผ่นดินไหวให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง “ปรากฏการณ์โครงสร้างลั่น” เนื่องจากตัวอาคารประกอบด้วย 5 ส่วนและการออกแบบเดิมไม่ได้คำนึงถึงการรองรับแรงแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง ส่วนความท้าทายระดับที่สองนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าต่อกระบวนการทำงาน: เนื่องจากโรงพยาบาลมีหน้าที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้คนในภูมิภาคนี้ของโรมาเนีย การปิดชั่วคราวจึงเป็นไปไม่ได้และการรักษาผู้ป่วยในยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

  ข้อเท็จจริงทางเทคนิคเพิ่มเติม:

  โครงสร้าง: คอนกรีตอัดแรง
  น้ำหนักกระทำที่รับได้: 177,400 กิโลนิวตัน
  ที่มาของแรงสั่นสะเทือน: แผ่นดินไหว
  ความถี่ที่รองรับ: 1.6 – 2.0 Hz

  โซลูชัน

  กลยุทธ์ในการฟื้นฟูซ่อมแซมประกอบด้วยส่วนผสมระหว่างการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบบปกติและการจัดเตรียมระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (Tuned Mass Control System, TMCS) ของ GERB

  ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ให้การป้องกันแผ่นดินไหวโดยการทำงานแบบแพสซีฟ ระบบจะดูดซับแรงในแนวนอนและไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบบปกติจะทำให้สามารถใช้งานอาคารได้ในระหว่างการติดตั้งระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS)

  ในขั้นแรกมีการเชื่อมต่อแผ่นพื้นดาดฟ้าเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนต่างๆ ของอาคาร พื้นที่สำหรับติดตั้งผนังรับแรงเฉือนเพิ่มเติมภายในโครงสร้างมีจำกัดมาก อีกทั้งการดำเนินงานทั้งหมดต้องไม่รบกวนการใช้งานของอาคารด้วย ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมโครงเหล็กใหม่ 3 จุดติดตั้งภายนอกตัวอาคาร

  โซลูชัน

  กลยุทธ์ในการฟื้นฟูซ่อมแซมประกอบด้วยส่วนผสมระหว่างการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบบปกติและการจัดเตรียมระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (Tuned Mass Control System, TMCS) ของ GERB

   

  ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ให้การป้องกันแผ่นดินไหวโดยการทำงานแบบแพสซีฟ ระบบจะดูดซับแรงในแนวนอนและไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบบปกติจะทำให้สามารถใช้งานอาคารได้ในระหว่างการติดตั้งระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS)

   

  ในขั้นแรกมีการเชื่อมต่อแผ่นพื้นดาดฟ้าเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนต่างๆ ของอาคาร พื้นที่สำหรับติดตั้งผนังรับแรงเฉือนเพิ่มเติมภายในโครงสร้างมีจำกัดมาก อีกทั้งการดำเนินงานทั้งหมดต้องไม่รบกวนการใช้งานของอาคารด้วย ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมโครงเหล็กใหม่ 3 โครงเพื่อติดตั้งภายนอกตัวอาคาร

  การใช้งานจริง

  ก้อนมวลคอนกรีตอัดแรง 3 ก้อนประกอบกันเป็นชิ้นส่วนหลักของระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) แต่ละช่วงเสาของโครงเหล็กจะมีก้อนมวลนี้ติดอยู่หนึ่งก้อน โครงสร้างคอนกรีตจะแขวนอยู่กับเชือกในโครงสร้างเหล็กและเชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่นกับโครงเหล็กด้วยสปริงเหล็กเกลียวและตัวหน่วง VISCO®

  ผลลัพธ์

  ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ช่วยลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้อย่างมากในแง่ของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การเคลื่อนตัวระหว่างชั้น ความเร่งสัมบูรณ์ และแรงภายใน การทดสอบเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ลดการตอบสนองของโครงสร้างได้ประมาณ 25 ถึง 40 %

  การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลสิ้นสุดลงอย่างประสบความสำเร็จในปี 2014 และถูกนำเสนอต่อสาธารณะชนโดยนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีสาธารณสุขของเขตเทศมณฑล Ialomiţa

  กิตติกรรมประกาศ:

  เราขอแสดงความขอบคุณต่อคุณ Traian Popp มาไว้ ณ ที่นี้ โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขา เรายังคงเศร้าโศกเสียใจที่วิศวกร เพื่อน และบุคคลที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้จากไปในเดือนมิถุนายน 2021

  การใช้งานจริง

  ก้อนมวลคอนกรีตอัดแรง 3 ก้อนประกอบกันเป็นชิ้นส่วนหลักของระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) แต่ละช่วงเสาของโครงเหล็กจะมีก้อนมวลนี้ติดอยู่หนึ่งก้อน โครงสร้างคอนกรีตจะแขวนอยู่กับเชือกในโครงสร้างเหล็กและเชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่นกับโครงเหล็กด้วยสปริงเหล็กเกลียวและตัวหน่วง VISCO®

  ผลลัพธ์

  ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ช่วยลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้อย่างมากในแง่ของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การเคลื่อนตัวระหว่างชั้น ความเร่งสัมบูรณ์ และแรงภายใน การทดสอบเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า (TMCS) ลดการตอบสนองของโครงสร้างได้ประมาณ 25 ถึง 40 %

   

  การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลสิ้นสุดลงอย่างประสบความสำเร็จในปี 2014 และถูกนำเสนอต่อสาธารณชนโดยนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีสาธารณสุขของเขตเทศมณฑล Ialomiţa

  กิตติกรรมประกาศ:

  เราขอแสดงความขอบคุณต่อคุณ Traian Popp มาไว้ ณ ที่นี้ โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขา เรายังคงเศร้าโศกเสียใจที่วิศวกร เพื่อน และบุคคลที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้จากไปในเดือนมิถุนายน 2021

  แชร์โพสต์นี้

  แชร์โพสต์นี้

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
  กรุณาติดต่อสอบถามเราได้เสมอ
  วิศวกรโครงการของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด


   เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการให้บริการ

   แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

   หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้
   กรุณาติดต่อสอบถามเราได้เสมอ
   วิศวกรโครงการของเราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด


    เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการให้บริการ

    Scroll to Top
    Scroll to Top