ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB (GVWD)

ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB (GVWD)

ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB (GVWD)

การปกป้องอาคารและโครงสร้างจากแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากลม

ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB (GVWD) เป็นตัวหน่วง VISCO® แบบพิเศษ ที่ใช้ติดตั้งในอาคารและโครงสร้างที่เชื่อมต่อชั้นต่างๆ เข้าด้วยกัน ผนังสลายพลังงานเหล่านี้ลดอัตราส่วนการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นเมื่อมีการกระตุ้นจากแรงลมหรือแผ่นดินไหว GVWD ทำงานในทิศทางแนวนอนเพียงทิศทางเดียวและเพิ่มการหน่วงโดยรวมของโครงสร้าง อัตราส่วนการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ลดลงทำให้เกิดแรงและโมเมนต์ภายในที่น้อยลง จึงเพิ่มความสบาย ความปลอดภัย และความมั่งคง

การปกป้องอาคารและโครงสร้างจากแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากลม

ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB (GVWD) เป็นตัวหน่วง VISCO® แบบพิเศษ ที่ใช้ติดตั้งในอาคารและโครงสร้างที่เชื่อมต่อชั้นต่างๆ เข้าด้วยกัน ผนังสลายพลังงานเหล่านี้ลดอัตราส่วนการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นเมื่อมีการกระตุ้นจากแรงลมหรือแผ่นดินไหว GVWD ทำงานในทิศทางแนวนอนเพียงทิศทางเดียวและเพิ่มการหน่วงโดยรวมของโครงสร้าง อัตราส่วนการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ลดลงทำให้เกิดแรงและโมเมนต์ภายในที่น้อยลง จึงเพิ่มความสบาย ความปลอดภัย และความมั่งคง

การปกป้องอาคารและโครงสร้างจากแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากลม

ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB (GVWD) เป็นตัวหน่วง VISCO® แบบพิเศษ ที่ใช้ติดตั้งในอาคารและโครงสร้างที่เชื่อมต่อชั้นต่างๆ เข้าด้วยกัน ผนังสลายพลังงานเหล่านี้ลดอัตราส่วนการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นเมื่อมีการกระตุ้นจากแรงลมหรือแผ่นดินไหว GVWD ทำงานในทิศทางแนวนอนเพียงทิศทางเดียวและเพิ่มการหน่วงโดยรวมของโครงสร้าง อัตราส่วนการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ลดลงทำให้เกิดแรงและโมเมนต์ภายในที่น้อยลง จึงเพิ่มความสบาย ความปลอดภัย และความมั่งคง
GVWD ระหว่างสองชั้น
(การใช้งานตามปกติสองแบบ)
GVWD ระหว่างสองชั้น
(การใช้งานตามปกติสองแบบ)
GVWD ระหว่างสองชั้น
(การใช้งานตามปกติสองแบบ)
GVWD ประกอบด้วยโครงเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างหรือพื้นด้านล่าง ลูกสูบด้านในที่เชื่อมต่อกับพื้นด้านบน และมีของเหลวหนืดอยู่ตรงกลาง ในระหว่างแผ่นดินไหวหรือการกระตุ้นจากแรงลมที่รุนแรง นอกจากนี้ การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างโครงสร้างด้านบนและด้านล่างจะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาในสารของเหลวหนืด แรงหน่วงจะเกิดขึ้นและทำให้เกิดการสลายตัวของพลังงานจลน์ สามารถเลือกผนังหน่วงขนาดต่างๆ ที่มีระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันให้เหมาะสมกับความหน่วงที่ต้องการและ/หรือเพื่อให้ได้การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นอาคารที่ยอมรับได้ หากต้องการ อาจใช้งานผนังสลายผนังงานหลายชิ้นขนานกันได้
ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของสถาปนิกและวิศวกรโยธา ผนังหน่วงเหล่านี้มีหลายขนาด สามารถติดตั้งภายในโครงสร้างผนังปกติได้ และเหมาะกับอาคารสร้างใหม่ แต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารที่มีอยู่แล้วได้ด้วย
GVWD ประกอบด้วยโครงเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างหรือพื้นด้านล่าง ลูกสูบด้านในที่เชื่อมต่อกับพื้นด้านบน และมีของเหลวหนืดอยู่ตรงกลาง ในระหว่างแผ่นดินไหวหรือการกระตุ้นจากแรงลมที่รุนแรง นอกจากนี้ การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างโครงสร้างด้านบนและด้านล่างจะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาในสารของเหลวหนืด แรงหน่วงจะเกิดขึ้นและทำให้เกิดการสลายตัวของพลังงานจลน์ สามารถเลือกผนังหน่วงขนาดต่างๆ ที่มีระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันให้เหมาะสมกับความหน่วงที่ต้องการและ/หรือเพื่อให้ได้การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นอาคารที่ยอมรับได้ หากต้องการ อาจใช้งานผนังสลายผนังงานหลายชิ้นขนานกันได้
ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของสถาปนิกและวิศวกรโยธา ผนังหน่วงเหล่านี้มีหลายขนาด สามารถติดตั้งภายในโครงสร้างผนังปกติได้ และเหมาะกับอาคารสร้างใหม่ แต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารที่มีอยู่แล้วได้ด้วย
GVWD ประกอบด้วยโครงเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างหรือพื้นด้านล่าง ลูกสูบด้านในที่เชื่อมต่อกับพื้นด้านบน และมีของเหลวหนืดอยู่ตรงกลาง ในระหว่างแผ่นดินไหวหรือการกระตุ้นจากแรงลมที่รุนแรง นอกจากนี้ การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างโครงสร้างด้านบนและด้านล่างจะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาในสารของเหลวหนืด แรงหน่วงจะเกิดขึ้นและทำให้เกิดการสลายตัวของพลังงานจลน์ สามารถเลือกผนังหน่วงขนาดต่างๆ ที่มีระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันให้เหมาะสมกับความหน่วงที่ต้องการและ/หรือเพื่อให้ได้การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นอาคารที่ยอมรับได้ หากต้องการ อาจใช้งานผนังสลายผนังงานหลายชิ้นขนานกันได้
ผนังสลายพลังงานแบบหนืดของ GERB ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของสถาปนิกและวิศวกรโยธา ผนังหน่วงเหล่านี้มีหลายขนาด สามารถติดตั้งภายในโครงสร้างผนังปกติได้ และเหมาะกับอาคารสร้างใหม่ แต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารที่มีอยู่แล้วได้ด้วย

การสลายพลังงาน - ประสิทธิภาพทางพลศาสตร์ทั่วไป

แรงต่อความเร็ว

แรง [kN]

ความเร็ว [mm/s]

การสลายพลังงาน - ประสิทธิภาพทางพลศาสตร์ทั่วไป

แรงต่อความเร็ว

แรง [kN]

ความเร็ว [mm/s]

การสลายพลังงาน - ประสิทธิภาพทางพลศาสตร์ทั่วไป

แรงต่อความเร็ว

แรง [kN]

ความเร็ว [mm/s]

คุณลักษณะเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

GVWD บนแท่นทดสอบ

การติดตั้ง

GVWD มีจำหน่ายในขนาดมาตรฐานต่างๆ ระหว่างช่วง 1,500 มม. ถึง 2,400 มม. ขนาดที่กำหนดเองผลิตตามคำขอ การขนส่งและการติดตั้ง GVWD ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

GVWD บนแท่นทดสอบ

การติดตั้ง

GVWD มีจำหน่ายในขนาดมาตรฐานต่างๆ ระหว่างช่วง 1,500 มม. ถึง 2,400 มม. ขนาดที่กำหนดเองผลิตตามคำขอ การขนส่งและการติดตั้ง GVWD ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

GVWD บน แท่นทดสอบ

การติดตั้ง

GVWD มีจำหน่ายในขนาดมาตรฐานต่างๆ ระหว่างช่วง 1,500 มม. ถึง 2,400 มม. ขนาดที่กำหนดเองผลิตตามคำขอ การขนส่งและการติดตั้ง GVWD ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top