Blog Archive - Categories

In our blog you can find out what is coming up at GERB in the near future and

what has been going on in the past few weeks.

Here we want to keep you informed about events and promotions – feel free to browse!

Bild1_Thyssen_testtower

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหน่วงแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารสูง: ความสบายและความปลอดภัย

แนวทางสำหรับระบบหน่วงการสั่นสะเทือนของสมาคมอาคารสูงและการอยู่อาศัยในเขตเมือง (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH) หอทดสอบ Thyssen Krupp เมือง Rottweil ประเทศเยอรมนี รายละเอียดโครงการ ปีที่สร้างเสร็จ: 2016 (โครงสร้างชั้นสูงสุด) ผู้พัฒนา/ผู้รับเหมา/เจ้าของ: Krupp Hoesch Stahl GmbH / Thyssen Krupp Elevators สถาปนิก: Werner Sobek ร่วมกับ JAHN Architects สาขาสตุทการ์ทและชิคาโก
Fig9

การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับการป้องกันแผ่นดินไหว เมือง Slobozia ประเทศโรมาเนีย ที่อยู่ห่างจากบูคาเรสต์ไปทางทิศตะวันออก 120 กม. เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล Ialomiţa ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นประจำ ในปี 2020 เพียงปีเดียว Ialomiţa ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 9 ครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2007 มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้คนกว่า 250,000 ชีวิตต้องมีการยกระดับการป้องกันแผ่นดินไหว
IMG_20210820_092202

การแยกการสั่นสะเทือนของอาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

การปกป้องอุปกรณ์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอนจากแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้าง การขยายมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เสร็จสิ้นในปลายเดือนสิงหาคม 2021 มีการสร้างอาคารเรียนและสำนักงานใหม่เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น GERB ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2018 โดยให้บริการด้านวิศวกรรมและส่งมอบโซลูชันฐานรองรับแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันผู้คนและโครงสร้างจากแรงสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์
IMG_20210118_173347

การควบคุมการสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

โครงการอาคารแห่งแรกของ GERB ในประเทศอินเดียที่ใช้ชิ้นส่วนสปริงตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ในปี 2018 Shrem ติดต่อ GERB และแนะนำให้รู้จักกับสถาปนิกและที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการออกแบบใหม่ของโรงแรม Fairmont เนื่องจาก Shrem เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบริการ เงื่อนไขของโครงการนี้จึงเน้นไปที่มาตรฐานด้านความสบายและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องการโซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนของ GERB ด้วยภารกิจของเราในการเพิ่มความสบายและป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ลูกค้าจึงสามารถไว้ใจในบริการครบวงจรของเราได้

Blog – Archive

In our blog you can find out what is coming up at GERB in the near future and

what has been going on in the past few weeks.

Here we want to keep you informed about events and promotions – feel free to browse!

Bild1_Thyssen_testtower

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหน่วงแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารสูง: ความสบายและความปลอดภัย

แนวทางสำหรับระบบหน่วงการสั่นสะเทือนของสมาคมอาคารสูงและการอยู่อาศัยในเขตเมือง (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH) หอทดสอบ Thyssen Krupp เมือง Rottweil ประเทศเยอรมนี รายละเอียดโครงการ ปีที่สร้างเสร็จ: 2016 (โครงสร้างชั้นสูงสุด) ผู้พัฒนา/ผู้รับเหมา/เจ้าของ: Krupp Hoesch Stahl GmbH / Thyssen Krupp Elevators สถาปนิก: Werner Sobek ร่วมกับ JAHN Architects สาขาสตุทการ์ทและชิคาโก
Fig9

การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับการป้องกันแผ่นดินไหว เมือง Slobozia ประเทศโรมาเนีย ที่อยู่ห่างจากบูคาเรสต์ไปทางทิศตะวันออก 120 กม. เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล Ialomiţa ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นประจำ ในปี 2020 เพียงปีเดียว Ialomiţa ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 9 ครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2007 มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้คนกว่า 250,000 ชีวิตต้องมีการยกระดับการป้องกันแผ่นดินไหว
IMG_20210820_092202

การแยกการสั่นสะเทือนของอาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

การปกป้องอุปกรณ์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอนจากแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้าง การขยายมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เสร็จสิ้นในปลายเดือนสิงหาคม 2021 มีการสร้างอาคารเรียนและสำนักงานใหม่เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น GERB ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2018 โดยให้บริการด้านวิศวกรรมและส่งมอบโซลูชันฐานรองรับแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันผู้คนและโครงสร้างจากแรงสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์
IMG_20210118_173347

การควบคุมการสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

โครงการอาคารแห่งแรกของ GERB ในประเทศอินเดียที่ใช้ชิ้นส่วนสปริงตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ในปี 2018 Shrem ติดต่อ GERB และแนะนำให้รู้จักกับสถาปนิกและที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการออกแบบใหม่ของโรงแรม Fairmont เนื่องจาก Shrem เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบริการ เงื่อนไขของโครงการนี้จึงเน้นไปที่มาตรฐานด้านความสบายและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องการโซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนของ GERB ด้วยภารกิจของเราในการเพิ่มความสบายและป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ลูกค้าจึงสามารถไว้ใจในบริการครบวงจรของเราได้

Blog Archive –
Categories

In our blog you can find out what is coming up at GERB in the near future and

what has been going on in the past few weeks.

Here we want to keep you informed about events and promotions – feel free to browse!

Bild1_Thyssen_testtower

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหน่วงแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารสูง: ความสบายและความปลอดภัย

แนวทางสำหรับระบบหน่วงการสั่นสะเทือนของสมาคมอาคารสูงและการอยู่อาศัยในเขตเมือง (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH) หอทดสอบ Thyssen Krupp เมือง Rottweil ประเทศเยอรมนี รายละเอียดโครงการ ปีที่สร้างเสร็จ: 2016 (โครงสร้างชั้นสูงสุด) ผู้พัฒนา/ผู้รับเหมา/เจ้าของ: Krupp Hoesch Stahl GmbH / Thyssen Krupp Elevators สถาปนิก: Werner Sobek ร่วมกับ JAHN Architects สาขาสตุทการ์ทและชิคาโก
Fig9

การฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างโรงพยาบาลต้องได้รับการป้องกันแผ่นดินไหว เมือง Slobozia ประเทศโรมาเนีย ที่อยู่ห่างจากบูคาเรสต์ไปทางทิศตะวันออก 120 กม. เป็นเมืองหลวงของเทศมณฑล Ialomiţa ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นประจำ ในปี 2020 เพียงปีเดียว Ialomiţa ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 9 ครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2007 มีความจำเป็นที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้คนกว่า 250,000 ชีวิตต้องมีการยกระดับการป้องกันแผ่นดินไหว
IMG_20210820_092202

การแยกการสั่นสะเทือนของอาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

การปกป้องอุปกรณ์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอนจากแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้าง การขยายมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เสร็จสิ้นในปลายเดือนสิงหาคม 2021 มีการสร้างอาคารเรียนและสำนักงานใหม่เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น GERB ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2018 โดยให้บริการด้านวิศวกรรมและส่งมอบโซลูชันฐานรองรับแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันผู้คนและโครงสร้างจากแรงสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์
IMG_20210118_173347

การควบคุมการสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

โครงการอาคารแห่งแรกของ GERB ในประเทศอินเดียที่ใช้ชิ้นส่วนสปริงตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ในปี 2018 Shrem ติดต่อ GERB และแนะนำให้รู้จักกับสถาปนิกและที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการออกแบบใหม่ของโรงแรม Fairmont เนื่องจาก Shrem เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบริการ เงื่อนไขของโครงการนี้จึงเน้นไปที่มาตรฐานด้านความสบายและความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และเนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างจึงต้องการโซลูชันการแยกแรงสั่นสะเทือนของ GERB ด้วยภารกิจของเราในการเพิ่มความสบายและป้องกันแรงสั่นสะเทือน เสียงรบกวนจากโครงสร้าง และแผ่นดินไหว ลูกค้าจึงสามารถไว้ใจในบริการครบวงจรของเราได้
Scroll to Top
Scroll to Top