วิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศาสตร์และการวิเคราะห์โครงสร้างให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือนและกรณีน้ำหนักบรรทุกพิเศษที่กระทำต่อโครงสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมของเราสามารถจัดการกับปัญหาทั้งหมดในด้านพลศาสตร์โครงสร้าง โดยมีจุดมุ่งเน้นในการปกป้องผู้คน อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากแรงสั่นสะเทือน แรงลม แผ่นดินไหว และปรากฎการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะของแต่ละกรณี รวมทั้งพัฒนาโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน เราใช้ซอฟต์แวร์ FEM ที่ทันสมัย และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD, 3D)

 

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ฝ่ายวิศวกรรมของ GERB – โปรไฟล์

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก   บริการและการให้คำปรึกษา  //  วิศวกรรม

วิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศาสตร์และการวิเคราะห์โครงสร้างให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือนและกรณีน้ำหนักบรรทุกพิเศษที่กระทำต่อโครงสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมของเราสามารถจัดการกับปัญหาทั้งหมดในด้านพลศาสตร์โครงสร้าง โดยมีจุดมุ่งเน้นในการปกป้องผู้คน อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากแรงสั่นสะเทือน แรงลม แผ่นดินไหว และปรากฎการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะของแต่ละกรณี รวมทั้งพัฒนาโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน เราใช้ซอฟต์แวร์ FEM ที่ทันสมัย และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD, 3D)

 

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ฝ่ายวิศวกรรมของ GERB – โปรไฟล์

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

หน้าหลัก   บริการและการให้คำปรึกษา  //  วิศวกรรม

วิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศาสตร์และการวิเคราะห์โครงสร้างให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับปัญหาการสั่นสะเทือนและกรณีน้ำหนักบรรทุกพิเศษที่กระทำต่อโครงสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมของเราสามารถจัดการกับปัญหาทั้งหมดในด้านพลศาสตร์โครงสร้าง โดยมีจุดมุ่งเน้นในการปกป้องผู้คน อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากแรงสั่นสะเทือน แรงลม แผ่นดินไหว และปรากฎการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะของแต่ละกรณี รวมทั้งพัฒนาโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน เราใช้ซอฟต์แวร์ FEM ที่ทันสมัย และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD, 3D)

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ฝ่ายวิศวกรรมของ GERB – โปรไฟล์

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก   บริการและการให้คำปรึกษา  //  วิศวกรรม

Scroll to Top
Scroll to Top