สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ด้วยความตั้งใจที่จะลดผลเสียจากแรงสั่นสะเทือนในอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร วิศวกรของ GERB ได้พัฒนาโซลูชันแยกแรงสั่นสะเทือนและความยืดหยุ่นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมภาคสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ในเนื้อหาต่อไปนี้ คุณจะทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของคุณและการใช้งานพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละโครงการ:

เมื่อเราร่วมมือกันเพื่อหาโซลูชันที่แก้ปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนของคุณ!

  อาคารและส่วนต่อเติม

  โครงสร้าง

โครงการอ้างอิง

Aspire Tower | การป้องกันการสั่นสะเทือนจากลม – มวลหน่วงปรับค่า 140 ตัน | โรงแรม สำนักงาน | โดฮา กาตาร์
อาคารสูง เขต Flatiron เกาะแมนฮัตตัน | การป้องกันการสั่นที่เกิดจากแรงลม – มวลหน่วงปรับค่าแนวนอน 520 ตัน | อาคารพักอาศัย | นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
King's Cross ArtHouse | อาคารพักอาศัย | ลอนดอน อังกฤษ
โรงพยาบาล | ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ | บรอมเบิร์ก โปแลนด์
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ด้วยความตั้งใจที่จะลดผลเสียจากแรงสั่นสะเทือนในอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร วิศวกรของ GERB ได้พัฒนาโซลูชันแยกแรงสั่นสะเทือนและความยืดหยุ่นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมภาคสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ในเนื้อหาต่อไปนี้ คุณจะทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของคุณและการใช้งานพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละโครงการ:

เมื่อเราร่วมมือกันเพื่อหาโซลูชันที่แก้ปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนของคุณ!

  อาคารและส่วนต่อเติม

  โครงสร้าง

โครงการอ้างอิง

Aspire Tower | การป้องกันการสั่นสะเทือนจากลม – มวลหน่วงปรับค่า 140 ตัน
| โรงแรม สำนักงาน | โดฮา กาตาร์
อาคารสูง เขต Flatiron เกาะแมนฮัตตัน | การป้องกันการสั่นที่เกิดจาก
แรงลม – มวลหน่วงปรับค่าแนวนอน 520 ตัน | อาคารพักอาศัย
| นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
King's Cross ArtHouse | อาคารพักอาศัย | ลอนดอน อังกฤษ
โรงพยาบาล | ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ | บรอมเบิร์ก โปแลนด์
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ด้วยความตั้งใจที่จะลดผลเสียจากแรงสั่นสะเทือนในอาคารและส่วนต่อเติมของอาคาร วิศวกรของ GERB ได้พัฒนาโซลูชันแยกแรงสั่นสะเทือนและความยืดหยุ่นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมภาคสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ในเนื้อหาต่อไปนี้ คุณจะทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของคุณและการใช้งานพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละโครงการ:

เมื่อเราร่วมมือกันเพื่อหาโซลูชันที่แก้ปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนของคุณ!

 อาคารและส่วนต่อเติม

 โครงสร้าง

โครงการอ้างอิง

Aspire Tower | การป้องกันการสั่นสะเทือนจากลม – มวลหน่วงปรับค่า 140 ตัน | โรงแรม สำนักงาน | โดฮา กาตาร์
อาคารสูง เขต Flatiron เกาะแมนฮัตตัน | การป้องกันการสั่นที่เกิดจากแรงลม – มวลหน่วงปรับค่าแนวนอน 520 ตัน | อาคารพักอาศัย | นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
King's Cross ArtHouse | อาคารพักอาศัย | ลอนดอน อังกฤษ
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อาคารภาควิชาการออกแบบภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | อาคารมหาวิทยาลัย | ปักกิ่ง ประเทศจีน
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

ข่าวสาร

Scroll to Top
Scroll to Top