เครื่องจักรอุตสาหกรรม

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ปกป้องเครื่องจักรของคุณจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป

ชุดเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความอ่อนไหวมักจะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนรบกวนมากเกินไป ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นจึงมีประโยชน์ในกรณีเช่นนี้

 

เครื่องย่อยหิน เครื่องโม่ซีเมนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องทอผ้า หรือเครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ (ควบคุมที่แหล่งที่มาของแรงสั่นสะเทือนโดยตรง) แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างเนื่องจากการใช้เครื่องจักรดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยใช้ฐานรองรับแบบยืดหยุ่น อุปกรณ์รอบข้าง เช่น พัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ ชุดมอเตอร์ และหม้อแปลง จะมีการรองรับด้วยฐานที่ยืดหยุ่น

 

สำหรับเครื่องเจียระไนกลม เครื่องผลิตเครื่องมือโลหะ เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์วัด GERB มีโซลูชันในการป้องกันการสั่นสะเทือนแบบแพสซีฟ (ป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก)

 

โซลูชันของเราได้รับการปรับแต่งทางเทคนิคและมีความประหยัดคุ้มค่าในด้าน

ชิ้นส่วนสปริงเหล็กที่มีความแข็งแกร่งต่อการล้าตัวสูงและตัวหน่วง VISCO® ที่ไม่มีวันสึกหรอช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากถึง 99 % ในการใช้งานบางอย่าง ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำหนักกระทำที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนและเงื่อนไขต่างๆ เครื่องจักรบางอย่างอาจตั้งอยู่บนสปริงได้โดยตรง ส่วนเครื่องจักรอื่นๆ อาจต้องตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับที่ยืดหยุ่นโดยมีฐานวางเพิ่มเติม

โครงการอ้างอิง

เครื่องพิมพ์ Colorman ของ MANROLAND
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานดีเซลของ MAN
เครื่องหมุนเหวี่ยงปอก ANDRITZ KMPT©
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ปกป้องเครื่องจักรของคุณจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป

ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความอ่อนไหวมักจะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนรบกวนมากเกินไป ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นจึงมีประโยชน์ในกรณีเช่นนี้ 

 

เครื่องย่อยหิน เครื่องโม่ซีเมนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องทอผ้า หรือเครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ (ควบคุมที่แหล่งที่มาของแรงสั่นสะเทือนโดยตรง) แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างเนื่องจากการใช้เครื่องจักรดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยใช้ฐานรองรับแบบยืดหยุ่น อุปกรณ์รอบข้าง เช่น พัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ ชุดมอเตอร์ และหม้อแปลง จะมีการรองรับด้วยฐานที่ยืดหยุ่น

 

สำหรับเครื่องเจียระไนกลม เครื่องผลิตเครื่องมือโลหะ เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์วัด GERB มีโซลูชันในการป้องกันแรงสั่นสะเทือนแบบแพสซีฟ (ป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก)

 

โซลูชันของเราได้รับการปรับแต่งทางเทคนิคและมีความประหยัดคุ้มค่าในด้าน

ชิ้นส่วนสปริงเหล็กที่มีความแข็งแกร่งต่อการล้าตัวสูงและตัวหน่วง VISCO® ที่ไม่มีวันสึกหรอช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากถึง 99 % ในการใช้งานบางอย่าง ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำหนักกระทำที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนและเงื่อนไขต่างๆ เครื่องจักรบางอย่างอาจตั้งอยู่บนสปริงได้โดยตรง ส่วนเครื่องจักรอื่นๆ อาจต้องตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับที่ยืดหยุ่นโดยมีฐานวางเพิ่มเติม

โครงการอ้างอิง

เครื่องพิมพ์ Colorman ของ MANROLAND
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานดีเซลของ MAN
เครื่องหมุนเหวี่ยงปอก ANDRITZ KMPT©
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมแรงสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

การควบคุมการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ปกป้องเครื่องจักรของคุณจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป

ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความอ่อนไหวมักจะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนรบกวนมากเกินไป ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นจึงมีประโยชน์ในกรณีเช่นนี้ 

 

เครื่องย่อยหิน เครื่องโม่ซีเมนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องทอผ้า หรือเครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ (ควบคุมที่แหล่งที่มาของแรงสั่นสะเทือนโดยตรง) แรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างเนื่องจากการใช้เครื่องจักรดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยใช้ฐานรองรับแบบยืดหยุ่น อุปกรณ์รอบข้าง เช่น พัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ ชุดมอเตอร์ และหม้อแปลง จะมีการรองรับด้วยฐานที่ยืดหยุ่น

 

สำหรับเครื่องเจียระไนกลม เครื่องผลิตเครื่องมือโลหะ เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์วัด GERB มีโซลูชันในการป้องกันแรงสั่นสะเทือนแบบแพสซีฟ (ป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก)

 

โซลูชันของเราได้รับการปรับแต่งทางเทคนิคและมีความประหยัดคุ้มค่าในด้าน

ชิ้นส่วนสปริงเหล็กที่มีความแข็งแกร่งต่อการล้าตัวสูงและตัวหน่วง VISCO® ที่ไม่มีวันสึกหรอช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากถึง 99 % ในการใช้งานบางอย่าง ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำหนักกระทำที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนและเงื่อนไขต่างๆ เครื่องจักรบางอย่างอาจตั้งอยู่บนสปริงได้โดยตรง ส่วนเครื่องจักรอื่นๆ อาจต้องตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับที่ยืดหยุ่นโดยมีฐานวางเพิ่มเติม

โครงการอ้างอิง

เครื่องพิมพ์ Colorman ของ MANROLAND
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานดีเซลของ MAN
เครื่องหมุนเหวี่ยงปอก ANDRITZ KMPT©
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน