โครงสร้าง

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สำหรับโครงสร้างที่มีช่วงยาวและเรียวยาว

โครงสร้างอย่างเช่น สะพาน ตึกระฟ้า บันได โครงสร้างที่เรียงซ้อนกัน และเสาอากาศอาจแกว่งไปมาจนมีการสั่นสะเทือนในระดับสูงเนื่องจากแรงลม แผ่นดินไหว เครื่องจักรที่อยู่ใกล้ หรือการจราจร ความถี่ธรรมชาติที่ต่ำและการหน่วงตามธรรมชาติที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องปกติสำหรับโครงสร้างเหล่านี้

 

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สามารถลดแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้ได้มาก ระบบนี้จำกัดการขจัดของโครงสร้างโดยการดูดซับและสลายพลังงานแรงสั่นสะเทือน ตัวหน่วงของเราประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่น (เช่น สปริงเหล็กหรือลูกตุ้ม) ก้อนมวลสั่น และชิ้นส่วนตัวหน่วง (ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB)

 

อุปกรณ์แต่ละชิ้นได้รับการออกแบบตามให้สอดคล้องกับการใช้งานโดยเฉพาะ มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สามารถออกแบบและปรับแต่งให้เหมาะสมกับอาคารใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมได้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในแนวตั้งของโครงสร้างขนาดใหญ่

 

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB ช่วยให้การป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิผลและมีข้อดีดังต่อไปนี้:

โครงการอ้างอิง

Aspire Tower | การป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากลม – มวลหน่วงปรับค่า 140 ตัน | โรงแรม สำนักงาน | โดฮา กาตาร์
อาคารสูง เขต Flatiron เกาะแมนฮัตตัน | การป้องกันการสั่นที่เกิดจากแรงลม – มวลหน่วงปรับค่าแนวนอน 520 ตัน | อาคารพักอาศัย | นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
หอทดสอบ Thyssen Krupp | การป้องกันการกระตุ้นจากแรงลม - TMD แนวนอน | หอทดสอบลิฟต์ | Rottweil เยอรมนี
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า – มวลหน่วงปรับค่าสำหรับสะพาน พื้น และโครงสร้างสูง

โบรชัวร์: โครงการอ้างอิงบางโครงการที่ใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

โครงสร้าง

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สำหรับโครงสร้างที่มีช่วงยาวและเรียวยาว

โครงสร้างอย่างเช่น สะพาน ตึกระฟ้า บันได โครงสร้างที่เรียงซ้อนกัน และเสาอากาศอาจแกว่งไปมาจนมีการสั่นสะเทือนในระดับสูงเนื่องจากแรงลม แผ่นดินไหว เครื่องจักรที่อยู่ใกล้ หรือการจราจร ความถี่ธรรมชาติที่ต่ำและการหน่วงตามธรรมชาติที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องปกติสำหรับโครงสร้างเหล่านี้

 

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สามารถลดแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้ได้มาก ระบบนี้จำกัดการขจัดของโครงสร้างโดยการดูดซับและสลายพลังงานแรงสั่นสะเทือน ตัวหน่วงของเราประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่น (เช่น สปริงเหล็กหรือลูกตุ้ม) ก้อนมวลสั่น และชิ้นส่วนตัวหน่วง (ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB)

 

อุปกรณ์แต่ละชิ้นได้รับการออกแบบตามให้สอดคล้องกับการใช้งานโดยเฉพาะ มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สามารถออกแบบและปรับแต่งให้เหมาะสมกับอาคารใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมได้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในแนวตั้งของโครงสร้างขนาดใหญ่

โครงการอ้างอิง

Aspire Tower | การป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากลม – มวลหน่วงปรับค่า 140 ตัน
| โรงแรม สำนักงาน | โดฮา กาตาร์
อาคารสูง เขต Flatiron เกาะแมนฮัตตัน | การป้องกันการสั่นที่เกิดจาก
แรงลม – มวลหน่วงปรับค่าแนวนอน 520 ตัน | อาคารพักอาศัย
| นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
หอทดสอบ Thyssen Krupp | การป้องกันการกระตุ้นจากแรงลม - TMD แนวนอน | หอทดสอบลิฟต์ | Rottweil เยอรมนี
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า – มวลหน่วงปรับค่าสำหรับสะพาน พื้น และโครงสร้างสูง

โบรชัวร์: โครงการอ้างอิงบางโครงการที่ใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

โครงสร้าง

การควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สำหรับโครงสร้างที่มีช่วงยาวและเรียวยาว

โครงสร้างอย่างเช่น สะพาน ตึกระฟ้า บันได โครงสร้างที่เรียงซ้อนกัน และเสาอากาศอาจแกว่งไปมาจนมีการสั่นสะเทือนในระดับสูงเนื่องจากแรงลม แผ่นดินไหว เครื่องจักรที่อยู่ใกล้ หรือการจราจร ความถี่ธรรมชาติที่ต่ำและการหน่วงตามธรรมชาติที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องปกติสำหรับโครงสร้างเหล่านี้

 

ระบบมวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สามารถลดแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้ได้มาก ระบบนี้จำกัดการขจัดของโครงสร้างโดยการดูดซับและสลายพลังงานแรงสั่นสะเทือน ตัวหน่วงของเราประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ยืดหยุ่น (เช่น สปริงเหล็กหรือลูกตุ้ม) ก้อนมวลสั่น และชิ้นส่วนตัวหน่วง (ตัวหน่วง VISCO® ของ GERB)

 

อุปกรณ์แต่ละชิ้นได้รับการออกแบบตามให้สอดคล้องกับการใช้งานโดยเฉพาะ มวลหน่วงปรับค่า (TMD) ของ GERB สามารถออกแบบและปรับแต่งให้เหมาะสมกับอาคารใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมได้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในแนวตั้งของโครงสร้างขนาดใหญ่

โครงการอ้างอิง

Aspire Tower | การป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากลม – มวลหน่วงปรับค่า 140 ตัน | โรงแรม สำนักงาน | โดฮา กาตาร์
อาคารสูง เขต Flatiron เกาะแมนฮัตตัน | การป้องกันการสั่นที่เกิดจากแรงลม – มวลหน่วงปรับค่าแนวนอน 520 ตัน | อาคารพักอาศัย | นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
หอทดสอบ Thyssen Krupp | การป้องกันการกระตุ้นจากแรงลม - TMD แนวนอน | หอทดสอบลิฟต์ | Rottweil เยอรมนี
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: ระบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่า – มวลหน่วงปรับค่าสำหรับสะพาน พื้น และโครงสร้างสูง

โบรชัวร์: โครงการอ้างอิงบางโครงการที่ใช้มวลหน่วงปรับค่า (TMD)

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

ข่าวสาร

Scroll to Top
Scroll to Top