รางรถไฟ

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การแยกการสั่นสะเทือนและโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับรางรถไฟ

ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันของ GERB สำหรับการรองรับรางรถไฟอย่างยืดหยุ่น

ระบบขนส่งบนรางเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการจราจรของศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน ระบบขนส่งบนรางเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่สุดในการขนส่งผู้คนและสินค้า อย่างไรก็ตาม ระบบรถไฟทั้งหมดล้วนส่งเสียงรบกวนและเกิดแรงสั่นสะเทือน ดังนั้นเมื่อทางรถไฟและอาคารอยู่ใกล้กัน ปัญหาเหล่านี้จึงมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียงรบกวนจากพื้นดินและแรงสั่นสะเทือนถือเป็นสิ่งรบกวน

 

ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นของ GERB ลดการส่งผ่านของเสียงรบกวนจากพื้นดินและแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของรถไฟ ไม่ว่าจะใช้งานที่ไหนก็ตาม ทั้งภายในอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยอมรับและแนะนำให้ใช้ระบบเหล่านี้เพราะเป็นระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

 

ระบบของ GERB เหมาะสำหรับระบบขนส่งบนรางทุกประเภท:

โครงการอ้างอิง

รถราง | บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ | การแยกแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาเพื่อปกป้องโถงแสดงคอนเสิร์ต
Brightline – All Aboard Florida (รถไฟความเร็วสูง)
| ไมอามี สหรัฐอเมริกา | การป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่สถานีศูนย์การค้า
รถไฟใต้ดิน | โตเกียว ญี่ปุ่น | สปริงเหล็ก MSS (ระบบสปริงรองรับมวล) ที่มีการป้องกันแผ่นดินไหว
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: NOVODAMP®

โบรชัวร์: ฐานรองรางรถไฟ – ระบบมวลสปริงรองรับสำหรับการแยกแรงสั่นสะเทือนของฐานรองรางรถไฟและการจัดเรียงบริเวณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางรถไฟ

 

เอกสารข้อมูล (มาตรฐาน): NOVODAMP®เซลล์ปิดโพลียูรีเทน – การลดทอนของแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างสำหรับรางรถไฟ

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

    สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

    การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

รางรถไฟ

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การแยกแรงสั่นสะเทือนและโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับรางรถไฟ

ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันของ GERB สำหรับการรองรับรางรถไฟอย่างยืดหยุ่น

ระบบขนส่งบนรางเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการจราจรของศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน ระบบขนส่งบนรางเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่สุดในการขนส่งผู้คนและสินค้า อย่างไรก็ตาม ระบบรถไฟทั้งหมดล้วนส่งเสียงรบกวนและเกิดแรงสั่นสะเทือน ดังนั้นเมื่อทางรถไฟและอาคารอยู่ใกล้กัน ปัญหาเหล่านี้จึงมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียงรบกวนจากพื้นดินและแรงสั่นสะเทือนถือเป็นสิ่งรบกวน

 

ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นของ GERB ลดการส่งผ่านของเสียงรบกวนจากพื้นดินและแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของรถไฟ ไม่ว่าจะใช้งานที่ไหนก็ตาม ทั้งภายในอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยอมรับและแนะนำให้ใช้ระบบเหล่านี้เพราะเป็นระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

 

ระบบของ GERB เหมาะสำหรับระบบขนส่งบนรางทุกประเภท:

โครงการอ้างอิง

รถราง | บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ | การแยกแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาเพื่อ
ปกป้องโถงแสดงคอนเสิร์ต
Brightline – All Aboard Florida (รถไฟความเร็วสูง) | ไมอามี สหรัฐอเมริกา
| การป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่สถานีศูนย์การค้า
รถไฟใต้ดิน | โตเกียว ญี่ปุ่น | สปริงเหล็ก MSS (ระบบสปริงรองรับมวล)
ที่มีการป้องกันแผ่นดินไหว
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: NOVODAMP®

โบรชัวร์: ฐานรองรางรถไฟ – ระบบมวลสปริงรองรับสำหรับการแยกแรงสั่นสะเทือนของฐานรองรางรถไฟและการจัดเรียงบริเวณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางรถไฟ

 

เอกสารข้อมูล (มาตรฐาน): NOVODAMP®เซลล์ปิดโพลียูรีเทน – การลดทอนของแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากโครงสร้างสำหรับรางรถไฟ

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

รางรถไฟ

การแยกแรงสั่นสะเทือนและโซลูชันเพื่อความยืดหยุ่นสำหรับรางรถไฟ

ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันของ GERB สำหรับการรองรับรางรถไฟอย่างยืดหยุ่น

ระบบขนส่งบนรางเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการจราจรของศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน ระบบขนส่งบนรางเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่สุดในการขนส่งผู้คนและสินค้า อย่างไรก็ตาม ระบบรถไฟทั้งหมดล้วนส่งเสียงรบกวนและเกิดแรงสั่นสะเทือน ดังนั้นเมื่อทางรถไฟและอาคารอยู่ใกล้กัน ปัญหาเหล่านี้จึงมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียงรบกวนจากพื้นดินและแรงสั่นสะเทือนถือเป็นสิ่งรบกวน

 

ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นของ GERB ลดการส่งผ่านของเสียงรบกวนจากพื้นดินและแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของรถไฟ ไม่ว่าจะใช้งานที่ไหนก็ตาม ทั้งภายในอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยอมรับและแนะนำให้ใช้ระบบเหล่านี้เพราะเป็นระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

 

ระบบของ GERB เหมาะสำหรับระบบขนส่งบนรางทุกประเภท:

โครงการอ้างอิง

รถราง | บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ | การแยกแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาเพื่อปกป้องโถงแสดงคอนเสิร์ต
Brightline – All Aboard Florida (รถไฟความเร็วสูง) | ไมอามี สหรัฐอเมริกา | การป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่สถานีศูนย์การค้า
รถไฟใต้ดิน | โตเกียว ญี่ปุ่น | สปริงเหล็ก MSS (ระบบสปริงรองรับมวล) ที่มีการป้องกันแผ่นดินไหว
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน