การจัดการคุณภาพ

ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความปลอดภัย

ลูกค้าของเราต้องการความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เราได้พัฒนาระบบการจัดการครบวงจรที่ครอบคลุมการรับประกันคุณภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพความปลอดภัย

 

บริษัทมีการใช้มาตรฐานและกฎระเบียบอื่นๆ สำหรับโครงการเฉพาะ

 

พนักงานทุกคนใช้ระบบนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีการระบุไว้ในใบรับรองด้านล่าง

ตัวอย่างใบรับรอง

  ISO 9001

  ISO 14001

 ISO 45001

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การจัดการคุณภาพของ GERB

ใบรับรอง: ISO 9001

ใบรับรอง: ISO 14001

ใบรับรอง: ISO 45001

ใบรับรอง: ISO 3834 

ใบรับรอง: EN 1090-1

ใบรับรอง: EN 1090-2

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก    บริการและการให้คำปรึกษา // การจัดการคุณภาพ

การจัดการคุณภาพ

ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความปลอดภัย

ลูกค้าของเราต้องการความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เราได้พัฒนาระบบการจัดการครบวงจรที่ครอบคลุมการรับประกันคุณภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพความปลอดภัย

 

บริษัทมีการใช้มาตรฐานและกฎระเบียบอื่นๆ สำหรับโครงการเฉพาะ

 

พนักงานทุกคนใช้ระบบนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีการระบุไว้ในใบรับรองด้านล่าง

ตัวอย่างใบรับรอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การจัดการคุณภาพของ GERB

ใบรับรอง: ISO 9001

ใบรับรอง: ISO 14001

ใบรับรอง: ISO 45001

ใบรับรอง: ISO 3834 

ใบรับรอง: EN 1090-1

ใบรับรอง: EN 1090-2

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

หน้าหลัก    บริการและการให้คำปรึกษา // การจัดการคุณภาพ

การจัดการคุณภาพ

ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความปลอดภัย

ลูกค้าของเราต้องการความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เราได้พัฒนาระบบการจัดการครบวงจรที่ครอบคลุมการรับประกันคุณภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพความปลอดภัย

 

บริษัทมีการใช้มาตรฐานและกฎระเบียบอื่นๆ สำหรับโครงการเฉพาะ

 

พนักงานทุกคนใช้ระบบนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีการระบุไว้ในใบรับรองด้านล่าง

ตัวอย่างใบรับรอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์: การจัดการคุณภาพของ GERB

ใบรับรอง: ISO 9001

ใบรับรอง: ISO 14001

ใบรับรอง: ISO 45001

ใบรับรอง: ISO 3834 

ใบรับรอง: EN 1090-1

ใบรับรอง: EN 1090-2

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก    บริการและการให้คำปรึกษา // การจัดการคุณภาพ

Scroll to Top
Scroll to Top