การประกอบ การติดตั้ง และการควบคุมดูแล

มีโซลูชันครบวงจร - ตั้งแต่เริ่มกำหนดแนวคิดไปจนงานเสร็จ

การติดตั้งและการจัดเรียงเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการใช้งานระบบแยกการสั่นสะเทือน ทีมติดตั้งของ GERB มีประสบการณ์ระดับสากลที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลโครงการประเภทต่างๆ (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ) เรามีเครื่องมือติดตั้งและอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่ใช้ได้แม้กระทั่งกับการติดตั้งระบบที่หนักที่สุด

 

 

ในโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมที่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ทีมติดตั้งของเราสามารถยกระบบที่เกี่ยวข้องขึ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนสปริง หรือติดตั้งชิ้นส่วนสปริงเพิ่มเติมได้ การฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างหรือฐานรองรับที่สั่นไหวแกว่งด้วยชิ้นส่วนสปริงก็เป็นความเชี่ยวชาญสาขาหนึ่งของฝ่ายติดตั้งของเราด้วย 

 

คุณสามารถเชื่อถือทีมติดตั้งของเราได้เสมอ!

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

– – –

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

การประกอบ การติดตั้ง และการควบคุมดูแล

มีโซลูชันครบวงจร - ตั้งแต่เริ่มกำหนดแนวคิดไปจนงานเสร็จ

การติดตั้งและการจัดเรียงเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการใช้งานระบบแยกการสั่นสะเทือน ทีมติดตั้งของ GERB มีประสบการณ์ระดับสากลที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลโครงการประเภทต่างๆ (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ) เรามีเครื่องมือติดตั้งและอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่ใช้ได้แม้กระทั่งกับการติดตั้งระบบที่หนักที่สุด

 

ในโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมที่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ทีมติดตั้งของเราสามารถยกระบบที่เกี่ยวข้องขึ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนสปริง หรือติดตั้งชิ้นส่วนสปริงเพิ่มเติมได้ การฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างหรือฐานรองรับที่สั่นไหวแกว่งด้วยชิ้นส่วนสปริงก็เป็นความเชี่ยวชาญสาขาหนึ่งของฝ่ายติดตั้งของเราด้วย 

 

คุณสามารถเชื่อถือทีมติดตั้งของเราได้เสมอ!

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

การประกอบ การติดตั้ง และการควบคุมดูแล

มีโซลูชันครบวงจร - ตั้งแต่เริ่มกำหนดแนวคิดไปจนงานเสร็จ

การติดตั้งและการจัดเรียงเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการใช้งานระบบแยกการสั่นสะเทือน ทีมติดตั้งของ GERB มีประสบการณ์ระดับสากลที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลโครงการประเภทต่างๆ (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ) เรามีเครื่องมือติดตั้งและอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่ใช้ได้แม้กระทั่งกับการติดตั้งระบบที่หนักที่สุด

 

 

ในโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมที่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ทีมติดตั้งของเราสามารถยกระบบที่เกี่ยวข้องขึ้น เปลี่ยนชิ้นส่วนสปริง หรือติดตั้งชิ้นส่วนสปริงเพิ่มเติมได้ การฟื้นฟูซ่อมแซมโครงสร้างหรือฐานรองรับที่สั่นไหวแกว่งด้วยชิ้นส่วนสปริงก็เป็นความเชี่ยวชาญสาขาหนึ่งของฝ่ายติดตั้งของเราด้วย 

 

คุณสามารถเชื่อถือทีมติดตั้งของเราได้เสมอ!

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top