การผลิตไฟฟ้า

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนในการผลิตไฟฟ้า

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรโรงไฟฟ้ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มความได้เปรียบทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจของการพัฒนาและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในปัจจุบัน ระบบสปริงและตัวหน่วงเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดสำหรับฐานรากของกังหัน โรงโม่ถ่าน เครื่องย่อยหิน พัดลม เครื่องควบแน่น ปั๊มทุกประเภท และเครื่องจักรโรงไฟฟ้าอื่นๆ

 

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของกังหัน

GERB ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรหลายรายในการพัฒนาฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของกังหัน ในปัจจุบันมีการใช้งานฐานรองกังหันผลิตไฟฟ้าทุกขนาดทั่วโลก รวมถึงกังหันผลิตไฟฟ้าขนาด 1700 เมกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดด้วย

ฐานรองกังหันผลิตไฟฟ้ามีข้อดีบางประการเมื่อเทียบกับฐานรากแบบติดแน่น ได้แก่:

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของโรงโม่ถ่านและเครื่องย่อยหิน

โรงโม่ถ่านและเครื่องย่อยหินทุกประเภทสร้างเกิดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย การรบกวน และการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานอื่นๆ ในโรงไฟฟ้า

 

ชิ้นส่วนสปริงและตัวหน่วง VISCO® มีข้อได้เปรียบที่สำคัญ:

โครงการอ้างอิง

โรงไฟฟ้าความร้อน Jhabua | อินเดีย
กังหัน SIEMENS 1000 เมกะวัตต์ | เยอรมนี
โรงโม่ถ่าน LOESCHE | เยอรมนี
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพกราฟิกโดยรวม: การควบคุมการสั่นสะเทือนในโรงไฟฟ้า

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง 

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

การผลิตไฟฟ้า

การสั่นสะเทือนสามารถควมคุมได้ - ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน

การควบคุมการสั่นสะเทือนในการผลิตไฟฟ้า

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรโรงไฟฟ้ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มความได้เปรียบทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจของการพัฒนาและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในปัจจุบัน ระบบสปริงและตัวหน่วงเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดสำหรับฐานรากของกังหัน โรงโม่ถ่าน เครื่องย่อยหิน พัดลม เครื่องควบแน่น ปั๊มทุกประเภท และเครื่องจักรโรงไฟฟ้าอื่นๆ

 

 

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของกังหัน

GERB ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรหลายรายในการพัฒนาฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของกังหัน ในปัจจุบันมีการใช้งานฐานรองกังหันผลิตไฟฟ้าทุกขนาดทั่วโลก รวมถึงกังหันผลิตไฟฟ้าขนาด 1700 เมกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดด้วย

ฐานรองกังหันผลิตไฟฟ้ามีข้อดีบางประการเมื่อเทียบกับฐานรากแบบติดแน่น ได้แก่:

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของโรงโม่ถ่านและเครื่องย่อยหิน

โรงโม่ถ่านและเครื่องย่อยหินทุกประเภทสร้างเกิดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย การรบกวน และการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานอื่นๆ ในโรงไฟฟ้า

 

ชิ้นส่วนสปริงและตัวหน่วง VISCO® มีข้อได้เปรียบที่สำคัญ:

โครงการอ้างอิง

โรงไฟฟ้าความร้อน Jhabua | อินเดีย
กังหัน SIEMENS 1000 เมกะวัตต์ | เยอรมนี
โรงโม่ถ่าน LOESCHE | เยอรมนี
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพกราฟิกโดยรวม: การควบคุมการสั่นสะเทือนในโรงไฟฟ้า

ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้งาน

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการสั่นสะเทือน

  ข่าวสาร

การผลิตไฟฟ้า

การควบคุมการสั่นสะเทือนในการผลิตไฟฟ้า

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ระบบรองรับแบบยืดหยุ่นของเครื่องจักรโรงไฟฟ้ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มความได้เปรียบทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจของการพัฒนาและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในปัจจุบัน ระบบสปริงและตัวหน่วงเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดสำหรับฐานรากของกังหัน โรงโม่ถ่าน เครื่องย่อยหิน พัดลม เครื่องควบแน่น ปั๊มทุกประเภท และเครื่องจักรโรงไฟฟ้าอื่นๆ


ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของกังหัน

GERB ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรหลายรายในการพัฒนาฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของกังหัน ในปัจจุบันมีการใช้งานฐานรองกังหันผลิตไฟฟ้าทุกขนาดทั่วโลก รวมถึงกังหันผลิตไฟฟ้าขนาด 1700 เมกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดด้วย

ฐานรองกังหันผลิตไฟฟ้ามีข้อดีบางประการเมื่อเทียบกับฐานรากแบบติดแน่น ได้แก่:

ฐานรองรับแบบยืดหยุ่นของโรงโม่ถ่านและเครื่องย่อยหิน

โรงโม่ถ่านและเครื่องย่อยหินทุกประเภทสร้างเกิดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย การรบกวน และการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานอื่นๆ ในโรงไฟฟ้า

 

ชิ้นส่วนสปริงและตัวหน่วง VISCO® มีข้อได้เปรียบที่สำคัญ:

โครงการอ้างอิง

โรงไฟฟ้าความร้อน Jhabua | อินเดีย
กังหัน SIEMENS 1000 เมกะวัตต์ | เยอรมนี
โรงโม่ถ่าน LOESCHE | เยอรมนี
Previous slide
Next slide

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน