การวิจัยและการพัฒนา

ทำให้แนวคิดของคุณกลายเป็นจริง

ฝ่ายการวิจัยและการพัฒนาของเราให้การสนับสนุนโซลูชันในการควบคุมการสั่นสะเทือนและตอบสนองต่อข้อกำหนดของโครงการ โซลูชันที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการนั้นเป็นไปได้เพราะความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราและการทำงานกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

 

เรามีสนามทดสอบที่ทันสมัย ขั้นตอนที่เป็นระบบ และวิธีวิเคราะห์ในบริษัทของเรา การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเป็นความเชี่ยวชาญของเราอีกด้านหนึ่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

– – –

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

หน้าหลัก   บริการและการให้คำปรึกษา  //  การวิจัยและการพัฒนา

การวิจัยและการพัฒนา

ทำให้แนวคิดของคุณกลายเป็นจริง

ฝ่ายการวิจัยและการพัฒนาของเราให้การสนับสนุนโซลูชันในการควบคุมการสั่นสะเทือนและตอบสนองต่อข้อกำหนดของโครงการ โซลูชันที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการนั้นเป็นไปได้เพราะความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราและการทำงานกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

 

เรามีสนามทดสอบที่ทันสมัย ขั้นตอนที่เป็นระบบ และวิธีวิเคราะห์ในบริษัทของเรา การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเป็นความเชี่ยวชาญของเราอีกด้านหนึ่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

การวิจัยและการพัฒนา

ทำให้แนวคิดของคุณกลายเป็นจริง

ฝ่ายการวิจัยและการพัฒนาของเราให้การสนับสนุนโซลูชันในการควบคุมการสั่นสะเทือนและตอบสนองต่อข้อกำหนดของโครงการ โซลูชันที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการนั้นเป็นไปได้เพราะความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราและการทำงานกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

 

เรามีสนามทดสอบที่ทันสมัย ขั้นตอนที่เป็นระบบ และวิธีวิเคราะห์ในบริษัทของเรา การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเป็นความเชี่ยวชาญของเราอีกด้านหนึ่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top