การให้คำปรึกษาทางเทคนิค การวัดและการทดสอบ

ระบบที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของคุณ

GERB จัดจำหน่ายโซลูชันการควบคุมการสั่นสะเทือนที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดพลังงานแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อปกป้องโครงสร้างจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมนุษย์ แผ่นดินไหว แรงลม หรือการจราจร ด้วยการทำงานร่วมกับนักออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้ดำเนินงาน บริษัทก่อสร้าง ผู้ผลิตเครื่องจักร และสถาบันวิจัยต่างๆ

 

ภาพรวมบริการของเรา:

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

– – –

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

  การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน 

  สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

  ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

การให้คำปรึกษาทางเทคนิค การวัดและการทดสอบ

ระบบที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของคุณ

GERB จัดจำหน่ายโซลูชันการควบคุมการสั่นสะเทือนที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดพลังงานแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อปกป้องโครงสร้างจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมนุษย์ แผ่นดินไหว แรงลม หรือการจราจร ด้วยการทำงานร่วมกับนักออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้ดำเนินงาน บริษัทก่อสร้าง ผู้ผลิตเครื่องจักร และสถาบันวิจัยต่างๆ

 

ภาพรวมบริการของเรา:

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนสปริง

ตัวหน่วง VISCO®

ตัวหน่วงแรงสั่นสะเทือน

โพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด NOVODAMP®

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

    การผลิต
      อุตสาหกรรมและพลังงาน    

  สถาปัตยกรรมและ
    การก่อสร้าง   

  ระบบขนส่งและ
    โครงสร้างพื้นฐาน  

การให้คำปรึกษาทางเทคนิค การวัดและการทดสอบ

ระบบที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของคุณ

GERB จัดจำหน่ายโซลูชันการควบคุมการสั่นสะเทือนที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดพลังงานแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อปกป้องโครงสร้างจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากมนุษย์ แผ่นดินไหว แรงลม หรือการจราจร ด้วยการทำงานร่วมกับนักออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้ดำเนินงาน บริษัทก่อสร้าง ผู้ผลิตเครื่องจักร และสถาบันวิจัยต่างๆ

 

ภาพรวมบริการของเรา:

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน

การผลิต อุตสาหกรรม และพลังงาน

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

Scroll to Top
Scroll to Top